logo

Тест: Кратки прилагателни имена. Падежна система при пълните прилагателни имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пълните и кратките прилагателни имена в руския език се различават по окончанията.
2
Кои от изброените прилагателни имена са кратки?*
 • *Окончанието на пълните прилагателни имена е съставено от 2 букви, а окончанието на кратките е нулево при м.р., ед.ч. и е съставено от 1 гласна буква при останалите форми.
3
Кои от изброените прилагателни имена са пълни?*
 • *Окончанието на пълните прилагателни имена е съставено от 2 букви, а окончанието на кратките е нулево при м.р., ед.ч. и е съставено от 1 гласна буква при останалите форми.
4
Кратките прилагателни имена, за разлика от пълните, означават постоянен признак.
5
Кратките прилагателни имена се променят по падежи.
6
Избери верните варианти за допълване на следното правило:
 • Пълните прилагателни имена се променят по падежи:
 
7
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
8
Как ще кажеш на руски език:
 1. Тя е заета.
 2. Тя беше заета.
 3. Тя ще бъде заета.
9
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
10
Как ще кажеш на руски език:
 1. Той е болен.
 2. Ние бяхме болни.
11
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
12
Попълни съответните кратки прилагателни, за да кажеш на руски език:
 1. Той се радва да я види.
 2. Те трябва да отидат в университета.
13
Как ще кажеш на руски език, използвайки подходящото кратко прилагателно:
 • Вие ще бъдете заети.
14
Как ще кажеш на руски език, използвайки подходящото кратко прилагателно:
 • Тя трябва да отиде при директора.
15
Свържи елементите, за да образуваш правилни изказвания*:
 • *За целта използвай таблицата с падежните окончания за пълните прилагателни имена от видео урока.

Описание на теста

С този онлайн тест по руски език за ниво А1 ще обогатиш речниковия си запас с кратките прилагателни имена. Ще се научиш да конструираш правилни изказвания, когато описваш временно състояние: „Аз съм болен“, „Тя беше заета“. Също така, ще се научиш да разпознаваш падежните окончания при пълните прилагателни. Както знаеш, те си нямат собствени падежни значения и винаги се съгласуват със съществителното име в изречението. Така че първо гледай съществителното: каква е функцията му в изречението, какво падежно значение изразява тук? Ако означава „място на действието“, то приема формата на предложен падеж, съответно и прилагателното име следва да приеме формата за същия падеж. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се