logo

Тест: Място като направление на движението. Винителен падеж при съществителните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой падеж използваш, когато говориш за място на действието?
2
Използваш винителния падеж, когато говориш за направление на движението.
3
Въпросът, който задаваш, когато питаш за направление на движението, е:
4
Във винителен падеж без промяна на окончанието ще останат неодушевените съществителни имена от мъжки род.
5
Неодушевените съществителни от мъжки род във формата на винителния и именителния падеж имат еднакви:
6
Едно от значенията на винителния падеж е „назоваване на предмет“.
7
Попълни липсващия предлог*:
  • *За справка: бг., „Той отива на ресторант.“
8
Как ще кажеш на руски език: „Аз съм в музея.“?
9
В руския език използваме един и същ глагол за движение, независимо от това дали става дума за придвижване пеша, или с превозно средство.
10
Кои съществителни ще останат без промяна на окончанието във винителен падеж?
11
Как ще кажеш на руски език: „Те отиват на училище.“?
12
Попълни липсващия предлог и окончание*:
  • *За справка: бг., „Те отиват на село.“
13
Как ще кажеш на руски език: „Аз отивам в България“, използвайки глагола „ехать“?
14
Как ще кажеш на руски език: „Аз отивам във Франция“, използвайки глагола „ехать“?
15
Добави необходимите окончания*:
  • *липсата на окончание – нулево окончание – е означена с „Ø“

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво А1 отблизо ще се запознаеш с винителния падеж. Ще усвоиш едно от неговите значения - „направление на движението“. От миналите уроци вече знаеш, че за „място на действието“ използваме предложен падеж в руския език. Но когато това място е дестинация, посока или направление на нашето движение, в играта влиза винителният падеж. Ето такива сравнения ще срещнеш, както и някои полезни глаголи, тъй като няма как да говорим за движение, без да използваме глаголите, които да индикират това действие. След теста още по-уверено ще можеш да се изказваш на руски език. Смело напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се