logo

Тест: Вид и време на глагола. Глаголни времена. Употребата на глагола "быть"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои твърдения са верни за глаголите от свършен вид в руския език?
2
Кои времена можеш да образуваш от глаголите от свършен вид?
3
От глаголите от несвършен вид можеш да образуваш две времена.
4
Кои времена можеш да образуваш от глаголите от несвършен вид?
5
Ако спрегнеш глаголите от несвършен вид, получаваш формите за сегашно време.
6
Форми за кое глаголно време ще получиш, ако спрегнеш един глагол от свършен вид?
7
Попълни подходящите форми на глагола „давать“ в сегашно време:
8
Подреди компонентите така, че първото изречение да представи действието като процес, а второто – като резултат.
9
Попълни подходящите форми на глагола „дать“ в минало време.
10
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
11
Попълни подходящите форми на глаголите „давать“ (нсв.вид) и „повторять“ (нсв.вид) в бъдеще време.
12
Подреди компонентите така, че първото изречение да представи действието като резултат, а второто – като процес.
13
Свържи компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език:
  1. Тя е на работа.
  2. Ние бяхме на работа.
  3. Вие ще бъдете на работа.
15
Как ще кажеш на руски език:
  1. Аз уча* в училище.
  2. Ти ще учиш* в университет.
  3. Ние учихме* в гимназия.
  • *бг., „уча“ („посещавам учебно заведение“) – рус., „учиться“, нсв.вид.

Описание на теста

В днешния тест за ниво А1 ще усвоиш глаголните времена в руския език. Значително по-лесни са в сравнение с времената при българските глаголи. В руския имаме само едно минало време, имаме и сегашно, както и две бъдещи – просто и сложно. Простото се образува от глаголите от свършен вид, а сложното – от глаголите от несвършен вид. Тук си личи пряката връзка между вида и времето на глагола. Образуването на глаголните форми в различните времена също е сравнително лесно – това го видя във видео урока. Сега остава да упражниш видяното. Също така, ще усвоиш и употребата на глагола „быть“ – кога се употребява, а кога се изпуска. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се