logo

Тест: Антоними. Цветове. Прилагателни имена с основа на мека съгласна. Лексика и окончания

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от изброените прилагателни имена приемат окончание -ий в мъжки род, единствено число?
2
Кое от изброените прилагателни имена приемат окончание -яя в женски род, единствено число?
3
Кои от следните прилагателни имена приемат окончание -ее в среден род, единствено число?
4
Кои от следните прилагателни приемат окончание -ие в множествено число?
5
Окончанието -ой при прилагателните имена в мъжки род, единствено число е винаги неударено (ударението никога не пада върху него).
6
Кои от изброените прилагателни имена си променят окончанията по модела на прилагателното „синий“?
7
Как ще кажеш на руски език:
  1. Това е интересна книга.
  2. Това е скучен филм.
8
Как ще кажеш на руски език: „Аз имам зелен шал“?
9
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
10
Как ще кажеш на руски език:
  1. Той има кафяви ръкавици.
  2. Той има кафяви очи.
11
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
12
Как ще кажеш на руски език: „Това е домашната ми работа“?
13
Свържи компонентите, за да образуваш антонимни двойки.
14
Как ще кажеш на руски език: „Аз имам жълта рокля“?
15
Как ще кажеш на руски език: „Това е лятно облекло“?

Описание на теста

В този онлайн тест за ниво А1 по руски език ще допълниш списъка си с антонимите при прилагателните имена, ще научиш някои цветове, а също и някои прилагателни с основа на мека съгласна „н“. Също така ще продължиш да овладяваш таблицата с окончанията на прилагателните имена за мъжки, женски и среден род, както и за единствено и множествено число. Ще попълниш и речниковия си запас с нови думи и ще усвоиш как да ги съгласуваш правилно в дадени речеви ситуации. Ще разбереш каква е разликата между „коричневый“ и „карий“ и какво означава прилагателното „грозный“. А защо трябва да внимаваме с прилагателните от типа на „синий“? Точно тези знания ще разработим тук. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се