logo

Тест: Чий? Какъв? Въпросителни местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери подходящата форма на въпросителното местоимение за изречението „[...] это планшет?“
2
С помощта на кой от изброените падежи посочваш лицето, което притежава даден предмет?
3
Как ще кажеш на руски език: „Това е негов таблет“?
4
Какъв предлог ще използваш при превода на конструкцията „таблетът на Виктор“ на руски език?
5
С помощта на кои падежи при съществителните имена можеш да даваш характеристика на предметите?
6
Родът на съществителните имена в българския и руския език винаги съвпада.
7
Как ще кажеш на руски език: „Чия е тази чанта“?
8
Как ще кажеш на руски език: „Чий е този компютър“?
9
Как ще кажеш на руски език: „Чия е тази рокля“?
10
Как ще кажеш на руски език: „Чии са тези очила“?
11
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
12
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
13
Попълни подходящите форми на въпросителното местоимение „какой“*:
  • *За справка:
  • кофе, м.р.;
  • блюдо, ср.р.;
  • рубашка, ж.р.;
  • часы, мн.ч.
 
14
Как ще попиташ на руски език: „Чие яке е това?“*
  • *бг., яке, ср.р. – рус., куртка, ж.р.
  • *Изречението на руски ще има следната конструкция: „[въпросително местоимение] это [съществително име]“. В такава конструкция „этО“ запазва една и съща форма, независимо от рода на съществителното.
15
Свържи въпросите с подходящите отговори.

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво А1 ще усвоиш някои въпросителни местоимения: „Чей?“, „Какой?“. Защо са ти необходими? За да можеш свободно да влизаш в диалог, да задаваш правилни въпроси, както и да конструираш подходящи отговори. Ще се научиш да изискваш необходимата информация относно характеристиката или принадлежността на даден предмет. Ще си припомниш и как някои падежи ни помагат в такива речеви ситуации. И не забравяй, че трябва да съгласуваш рода на въпросителното местоимение с рода на съществителното име в изречението. И много важно: родът на съществителните имена в руския и българския език често не съвпадат, тъй че ние тук ще ти помогнем да се ориентираш по-добре. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се