logo

Тест: Разговор в ресторант. Как да приемем или откажем покана?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи един ГРЕШЕН вариант за продължение на изречението „Принесите мне, пожалуйста, [...]“.
2
Кои два глагола са преходни и се допълват с обект на действието във формата на винителния падеж?
3
Коя падежна форма на съществителното име е подходяща за изречението:
 • Принесите, пожалуйста, чай с [...].
4
Когато употребяваш глагола нравиться (понравиться), лицето, което изпитва чувството, приема формата на именителния падеж, а обектът на чувството – дателния падеж.
5
Избери подходящата падежна форма на съществителното име за изречението:
 • Ваш счёт – семьсот сорок три [...].
6
Как ще продължиш следното изречение:
 • Давай пойдём сегодня в [...].
7
Подреди компонентите, за да конструираш правилни изказвания*:
 • *пойти >> пойдём
 • *поехать >> поедем
8
Как ще кажеш на руски език:
 • Аз имам билети.
9
Подреди компонентите, за да оформиш верни изказвания.
10
Как ще формулираш на руски език следното изказване:
 • Ще се срещнем в девет часа вечерта.
11
Как ще сформулираш изречението:
 • Ще се срещнем около университета.
12
Коя от глаголните форми пасва на изречението:
 • Я занят, мне надо [...] на вокзал.
13
Как ще кажеш на руски език:
 • За съжаление, аз съм зает(а).
14
Свържи елементите, за да образуваш комуникативни изказвания.
15
Как ще кажеш на руски език:
 1. Добър вечер!
 2. Заповядай(те)!*
 3. Благодаря!
 4. Довиждане!
 • *За да кажем „заповядай“, „заповядайте“ или „моля“ на руски език, използваме една и съща дума.

Описание на теста

С днешния тест по руски език за ниво А1 ще се научиш да участваш в диалог в ресторант, както и да приемаш и отказваш покана. Как ще помолиш да ти донесат менюто? А как ще си поръчаш храна и напитки? Трябва ли да овладееш определени падежни инструменти за тази цел? В какви конструкции ще употребиш винителен, а в какви – творителен падеж? А важните думи като „благодаря“, „заповядайте“? Ами ако някой те кани на театър? Как ще си направите уговорката? Или пък как ще откажеш поканата, ако имаш други ангажименти? Всичко това само в един тест! Да се залавяме освен?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се