logo

Тест: Число на съществителното име

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой ред съдържа само окончанията на съществителните имена за множествено число?
2
Кой ред съдържа само такива съществителни имена, които придобиват окончание „-ы“ в множествено число?
3
Съществителните имена, чиято основа завършва на -К, -Г, -Х, -Ч, -Щ, -Ж, -Ш, приемат окончание „-ы“ в множествено число.
4
Кой ред съдържа само такива съществителни имена, които придобиват окончание „-и“ в множествено число?
5
Кое от изброените съществителни имена ще приеме окончание „-а“ в множествено число?
6
А кое от съществителните ще приеме окончание „-я“ в множествено число?
7
Запиши формите за множествено число при следните съществителни:
8
Подреди елементите така, че съществителното да се съчетае със съответното окончание за множествено число.
9
Подреди елементите така, че съществителното да се съчетае със съответното окончание за множествено число.
10
Напиши съответните форми за множествено число.
11
Какви окончания за множествено число приемат следните съществителни:
12
Как ще образуваш формите за множествено число при ето такива съществителни:
13
Свържи съществителното име със съответстващата му форма за множествено число.
14
Запиши формите за множествено число при следните съществителни:
15
Свържи съществителното със съответстващата му характеристика:

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А1 ще се научиш да образуваш формите за множествено число на съществителните имена. С предходния тест научи да разпознаваш родовете на съществителните в единствено число. А как ще образуваш множественото число от тях? За целта обърни внимание на типичните окончания за множественото число. След това помисли за какви изключения говорихме във видео урока. Не са малко, така е. Но важното тук е да си отбележиш факта, че те съществуват. И всеки път, когато се чудиш какво окончание за множествено число да сложиш, се върни към урока. Така постепенно тези знания ще се затвърждават, а езиковите ти компетенции ще се обогатяват. Да започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се