new-logo

Тест: Второ глаголно спрежение. Разноспрегаеми глаголи. Учить, учиться или заниматься?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Окончанието на глагола говорить (я говорю, ты говорИшь) за 3 л. мн.ч. ще е -ют.
2
Какво окончание ще избереш за глагола в изречението: „Они говор[…] по-русски“?
3
Кои от изброените глаголи са от 2-ро спрежение?
4
Какво окончание ще избереш за глагола в изречението: „Ты люб[…] спорт.“
5
Какво окончание ще избереш за глагола в изречението: „Он смотр[…] новый итальянский фильм“?
6
Кои от изброените глаголи са разноспрегаеми?
7
Попълни подходящата форма на глагола „готовить“ в следните изречения:
8
Попълни подходящата форма на глагола „учить“:
9
Подреди компонентите, за да образуваш верни изказвания.
10
Попълни подходящата форма на глагола „хотеть“ в следните изречения:
11
Подреди компонентите, за да образуваш правилни възвратни глаголни форми.
12
Попълни подходящите форми на разноспрегаемите глаголи „дать“ и „есть“ в следните изречения:
13
Свържи компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език „Той обича да играе футбол“ с помощта на глагола „любить“?
15
Как ще кажеш на руски език: „Тя готви обяд“ с помощта на глагола „готовить“?

Описание на теста

С този онлайн тест по руски език за ниво А1 ще усвоиш второто глаголно спрежение. За да разпознаеш спрежението на един глагол, следва да погледнеш формата му за 2 л. ед. ч. Тази информация се посочва в традиционните речници и е достатъчна за това да разбереш какви ще са останалите му форми. Също така, вече знаеш, че в руския език съществуват и разноспрегаеми глаголи – тук ще упражниш и тяхната употреба. А не искаш ли да тестваш и разликата в употребата на глаголите „учить“, „учиться“ и „заниматься“? В определен контекст те може да се превеждат с един и същ глагол на български език – „уча“. Но в руския следва да се разграничават. Да се залавяме освен?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се