logo

Тест: Съвместни действия. Творителен падеж при съществителните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формата на какъв падеж приема подчертаното съществително име в изречението „Анна играет в пинг-понг с Виктором“?
2
Формата на какъв падеж приема подчертаното съществително име в изречението „Анна играет в пинг-понг с Виктором“?
3
Подчертаното съществително име в изречението „Анна играет в пинг-понг с Виктором“ е във формата на творителния падеж.
4
Кое от изброените значения е присъщо на творителния падеж?
5
На какъв въпрос отговоря подчертаното съчетание в изречението „Анна играет в пинг-понг с Виктором“?
6
Посочи правилните изречения.
7
Попълни подходящите окончания за творителен падеж.
8
Подреди компонентите, за да образуваш правилно изказване.
9
Попълни подходящите окончания за творителен падеж.
10
Подреди компонентите, за да образуваш правилно изказване.
11
Попълни подходящите окончания за творителен падеж.
12
Подреди компонентите, за да образуваш правилно изказване.
13
Как ще кажеш на руски език: „Ира играе футбол с Андрей“?*
  • *Спазвай словореда на българското изречение, в противен случай отговорът няма да се зачете като верен.
14
Как ще кажеш на руски език: „Андрей се разхожда с Таня в парка“?*
  • *Спазвай словореда на българското изречение, в противен случай отговорът няма да се зачете като верен.
15
Свържи компонентите, за да образуваш правилни изказвания:*
  • *Предизвикателството тук е в това да избереш подходящата дума по смисъл и падежна форма.
  • За справка:
  • когато говорим за посока на движение, използваме винителен падеж;
  • за място на действието, както и за разкриване на съдържание на нечий разговор, използваме предложен падеж;
  • за да посочим лицето, съвместно с което се извършва действието, използваме творителен падеж.

Описание на теста

С този онлайн тест по руски език за ниво А1 ще усвоиш едно значение на творителния падеж – съвместност. Когато искаш да посочиш лицето, съвместно с което извършваш някакво действие, използвай този падеж заедно с предлога „с“. Обърни също внимание на глаголите, които предполагат съвместност и често се употребяват с творителния падеж. Например, в изречението „Сашо се среща с Мария“ глаголът „среща“ предполага споделеност или съвместност и затова, ако преведем изказването на руски, съществителното „Мария“ ще приеме формата на творителния падеж, тъй като съвместно с нея се извършва това действие. Сега остава само на усвоиш някои важни глаголи и характерните окончания за въпросния падеж.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се