logo

Тест: Адресат на действието. Дателен падеж при съществителните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от изброените значения е присъщо на дателния падеж?
2
Кое от съществителните имена в изречението „Нина пишет письмо Виктору“ е във формата на именителния падеж?
3
Кое от съществителните имена в изречението „Нина пишет письмо Виктору“ е във формата на винителния падеж?
4
Кое от съществителните имена в изречението „Нина пишет письмо Виктору“ е във формата на дателния падеж?
5
Окончанието за всички съществителни имена от мъжки род, единствено число, в дателен падеж е -у.
6
Избери подходящия синоним на понятието „адресат“ на действието“.
7
С какъв предлог се употребява съществителното име в значението „адресат на действието“ в руски език?
8
Попълни подходящото окончание*:
 • *бг., Иван дава речника на преподавателя.
9
Попълни подходящото окончание*:
 • *бг., Аз давам книга на Андрей.
10
Попълни липсващото окончание*:
 • *бг., Аз подарявам цвете на Анна.
11
Попълни подходящото окончание*:
 • *бг., Аз помагам на Мария.
12
Кои от изброените глаголи могат да се употребяват със съществително име в значение „адресат на действието“?
13
Постави следните съществителни имена в дателен падеж, като им добавиш подходящите окончания:
 1. Виктор, м.р.
 2. писатель, м.р.
 3. Алексей, м.р.
14
Постави следните съществителни имена в дателен падеж, като им добавиш подходящите окончания:
 1. мама, ж.р.
 2. Катя, ж.р.
 3. Виктория, ж.р.
15
Свържи компонентите на следното изречение с логическите им значения:
 • Анна даёт книгу профессору.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво А1 ще опознаеш нов падеж – дателен. Преди всичко си задай въпрос: „Защо и в какви ситуации да употребявам дателен падеж?“ Както знаеш, всеки падеж си има конкретни значения. Едно от значенията на дателния падеж е „адресат на действието“. Какво е „адресат“? Това е „получателят“ на действието, тоест, ако искаш да подариш нещо на някого, то получателят на подаръка ще е във формата на дателен падеж. А каква е типичната му форма? Тя зависи от типа на съществителното име, т. нар. „склонение“ – от какъв род е думата, на каква буква завършва? Тази информация лесно ще намериш в речника, а с този тест ще се научиш да я прилагаш на практика. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се