Руски език

Ниво A1

Първи раздел

Произношение

Втори раздел

Съществително име

Трети раздел

Прилагателно име

Четвърти раздел

Местоимение

Пети раздел

Глагол

Шести раздел

Числително име

Седми раздел

Наречие

Осми раздел

Уча се да говоря

Ниво A2

Първи раздел

Предложен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Втори раздел

Винителен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Трети раздел

Родителен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Четвърти раздел

Дателен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Пети раздел

Творителен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Шести раздел

Падежни окончания в множествено число

Седми раздел

Видове изречения. Уча се да създавам разнообразни изказвания на руски език

Осми раздел

Уча се да говоря

Ниво B1

Първи раздел

Глаголи

Втори раздел

Прилагателно име

Трети раздел

Числително име

Четвърти раздел

Интересни факти на руски език

Ниво B2

Първи раздел

Съществително име

Втори раздел

Прилагателно име

Трети раздел

Местоимение

Първи раздел

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се