logo

Тест: Анализ на стихотворението "Средството да нямаш врагове". Иван Вазов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В своето стихотворение "Средството да нямаш врагове" народният поет Иван Вазов критикува следосвобожденската действителност.
2
Каква е творческата история на стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов?
3
Действителността в България след Освобождението е обект на сатирично изобличение в лириката на народния поет. Подменените ценности и идеали подтикват Вазов да осъди всичко, което вижда около себе си, чрез силата на своето перо.
4
Посочи грешния отговор.
  • Какво е характерно за епохата на 80-те и 90-те години на XIX век?
5
Какъв смисъл е вложил Иван Вазов в заглавието на стихотворението "Средството да нямаш врагове"?
6
Какво е характерно за композицията на стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов?
7
Посочи грешния отговор.
  • Какво е отношението на Иван Вазов към твърдението в пословицата, цитирана в първите два стиха на стихотворението "Средството да нямаш врагове"?
8
Какво е характерно за модела на поведение на лирическия герой от стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов?
9
Посочи грешния отговор.
  • Какво човешко поведение е представено със следните стихове: "...нито ме е много еня / кой що мисли тоя час." (пета строфа на стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов)?
10
Какво е отношението на лирическия герой от стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов към обкръжващите го?
11
Свържи правилно цитат от стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов с черта от характера на лирическия герой.
12
На кой друг лирически герой е подобен лирическият герой от стихотворението "Средството да нямаш врагове"?
13
Посочи грешния отговор.
  • В какво се изразява сходството между стихотворенията "Практическият человек" и "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов?
14
Напиши липсващата дума в изречението.
15
Коя дума от заглавието на стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов е синоним на "противник", "съперник", "неприятел","недоброжелател"?
  • Отговора си запиши само с една дума.

Описание на теста

Чрез този онлайн тест по литература за 11. клас ще провериш наученото от теб за Вазовото стихотворение "Средството да нямаш врагове". Каква е творческата история на тази творба? Какво знаеш за нейната композиция? Какво знаеш за лирическия герой и неговото поведение? Не се бави, а веднага реши теста, за да се подготвиш отлично за часа по литература в училище. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се