new-logo

Тест: Анализ на стихотворението "Средството да нямаш врагове". Иван Вазов

Тест

Чрез този онлайн тест по литература за 11. клас ще провериш наученото от теб за Вазовото стихотворение "Средството да нямаш врагове". Каква е творческата история на тази творба? Какво знаеш за нейната композиция? Какво знаеш за лирическия герой и неговото поведение? Не се бави, а веднага реши теста, за да се подготвиш отлично за часа по литература в училище. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В своето стихотворение "Средството да нямаш врагове" народният поет Иван Вазов критикува следосвобожденската действителност.
2
Каква е творческата история на стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов?
3
Действителността в България след Освобождението е обект на сатирично изобличение в лириката на народния поет. Подменените ценности и идеали подтикват Вазов да осъди всичко, което вижда около себе си, чрез силата на своето перо.
4
Посочи грешния отговор.
  • Какво е характерно за епохата на 80-те и 90-те години на XIX век?
5
Какъв смисъл е вложил Иван Вазов в заглавието на стихотворението "Средството да нямаш врагове"?
6
Какво е характерно за композицията на стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов?
7
Посочи грешния отговор.
  • Какво е отношението на Иван Вазов към твърдението в пословицата, цитирана в първите два стиха на стихотворението "Средството да нямаш врагове"?
8
Какво е характерно за модела на поведение на лирическия герой от стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов?
9
Посочи грешния отговор.
  • Какво човешко поведение е представено със следните стихове: "...нито ме е много еня / кой що мисли тоя час." (пета строфа на стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов)?
10
Какво е отношението на лирическия герой от стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов към окръжващите го?
11
Свържи правилно цитат от стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов с черта от характера на лирическия герой.
12
На кой друг лирически герой е подобен лирическият герой от стихотворението "Средството да нямаш врагове"?
13
Посочи грешния отговор.
  • В какво се изразява сходството между стихотворенията "Практическият человек" и "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов?
14
Напиши липсващата дума в изречението.
15
Коя дума от заглавието на стихотворението "Средството да нямаш врагове" от Иван Вазов е синоним на "противник", "съперник", "неприятел","недоброжелател"?
  • Отговора си запиши само с една дума.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се