logo

Тест: Стихосбирката "Пряпорец и гусла". Естетически манифест, образи и мотиви. Иван Вазов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През коя година е отпечатана първата Вазова стихосбирка "Пряпорец и гусла", в която са включени творби, ангажирани с борбите за освобождение и изграждане на националната идентичност?
2
Иван Вазов използва псевдонима "Пейчин" при издаването на стихосбирката "Пряпорец и гусла". Коя е причината младият поет да използва псевдоним?
3
В стихосбирката "Пряпорец и гусла" на Иван Вазов са включени стихотворенията "Де е България" и "Радецки".
4
Заглавието на стихосбирката "Пряпорец и гусла" не е избрано случайно. Какво се крие за думите "пряпорец" и "гусла"?
5
Стихотворението "Новонагласената гусла" от стихосбирката на Иван Вазов "Пряпорец и гусла" е едно от програмните стихотворения на Иван Вазов – израз на променените естетически възгледи и търсения на поета. Често е дефинирано като поетически манифест.
6
Подреди правилно стиховете от стихотворението "Новонагласената гусла" от Иван Вазов.
7
Стихотворението "Новонагласената гусла" заявява новите естетически нагласи на Иван Вазов, но без да звучи драматично. С помощта на кои глаголи поетът предава категоричното си решение да посвети поетичното си вдъхновение на възпяването на борбата за национално освобождение?
8
Още в началото на своя творчески път Иван Вазов определя своята мисия като поет. Каква е тя?
9
Посочи невярното твърдение.
  • Какво е характерно за идейно-емоционалното звучене на творбата "Новонагласената гусла"?
10
Кое е това художествено изразно средство, с помощта на което допълнително се подсилва императивността на поетическото внушение?
  • Отговори на въпроса, като вземеш предвид следните стихове:
  • "тоз, който пъшка ще го разбира,
  • тоз, който плаче, ще го обича."
  • "Доста съм веке бивал удушен!
  • Доста страх подъл, мисли безплодни!"
11
Посочи грешния отговор.
  • Кои са основните мотиви в стихосбирката на Иван Вазов "Пряпорец и гусла"?
12
Свържи правилно заглавие на творба от стихосбирката "Пряпорец и гусла" на Иван Вазов с географски топоси от родното пространство, изобразени в нея.
13
Напиши липсващата дума в изречението.
14
Напиши липсващата дума в изречението.
15
Свържи правилно заглавие на творба/заглавия на творби от стихосбирката "Пряпорец и гусла" на Иван Вазов с основния мотив в нея.

Описание на теста

С помощта на този онлайн тест по литература за 11. клас ще провериш наученото от теб за стихосбирката "Пряпорец и гусла" на Иван Вазов. Защо тази стихосбирка се счита за естетически манифест на Иван Вазов? Кои са образите и мотивите, които Иван Вазов изгражда в стихосбирката "Пряпорец и гусла"? Ако отговориш на тези и на други въпроси, включени в теста, ще се представиш отлично и в часа по литература в училище! Не се колебай, а веднага реши задачите от теста! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се