logo

Тест: Анализ на стихотворението "Маска". Пейо Яворов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През коя година е създадено стихотворението на Пейо Яворов "Маска"?
2
Къде е написано стихотворението на Пейо Яворов "Маска"?
3
От колко строфи се състои Яворовото стихотворение "Маска"?
4
Кое НЕ е вярно?
5
В последната строфа на стихотворението "Маска" Аз-ът е представен като човек "В безумен сън унесен".
6
Знаците на телесното се появяват за пръв път:
7
Кое е вярно?
8
В стихотворението "Маска" лирическият Аз:
9
Аз-ът успява да излезе за кратко от своя унес чрез:
10
Във втората строфа вакханката успява да изкуси Аз-а чрез:
11
Стихотворението "Маска" е посветено на Владимир Русалиев.
12
От предложените години и думи избери подходящите, за да допълниш изречението.
  • 1905, 1907, "Безсъници", "Подир сенките на облаците", втория, първия
13
Попълни липсващите думи.
14
Попълни липсващите думи.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

Онлайн тестът по литература за 11. клас "Анализ на стихотворението "Маска". Пейо Яворов" систематизира знанията за тази творба на поета. Припомни си кога и къде е написана тя. На кого е посветена? Какво е характерно за нейната композиция? От колко строфи се състои творбата? Какви мотиви се срещат в отделните строфи? Какво означава наименованието вакханка? Какво чувства и преживява лирическият герой? Кое кара лирическия Аз да излезе за малко от своя унес? Как е видян животът в стихотворението на Яворов? Направи теста и бъди готов за изпитване по литература!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се