new-logo

Тест: Анализ на стихотворението "Маска". Пейо Яворов

Тест

Онлайн тестът по литература за 11. клас "Анализ на стихотворението "Маска". Пейо Яворов" систематизира знанията за тази творба на поета. Припомни си кога и къде е написана тя. На кого е посветена? Какво е характерно за нейната композиция? От колко строфи се състои творбата? Какви мотиви се срещат в отделните строфи? Какво означава наименованието вакханка? Какво чувства и преживява лирическият герой? Кое кара лирическия Аз да излезе за малко от своя унес? Как е видян животът в стихотворението на Яворов? Направи теста и бъди готов за изпитване по литература!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През коя година е създадено стихотворението на Пейо Яворов "Маска"?
2
Къде е написано стихотворението на Пейо Яворов "Маска"?
3
От колко строфи се състои Яворовото стихотворение "Маска"?
4
Кое НЕ е вярно?
5
В последната строфа на стихотворението "Маска" Аз-ът е представен като човек "В безумен сън унесен".
6
Знаците на телесното се появяват за пръв път:
7
Кое е вярно?
8
В стихотворението "Маска" лирическият Аз:
9
Аз-ът успява да излезе за кратко от своя унес чрез:
10
Във втората строфа вакханката успява да изкуси Аз-а чрез:
11
Стихотворението "Маска" е посветено на Владимир Русалиев.
12
От предложените години и думи избери подходящите, за да допълниш изречението.
  • 1905, 1907, "Безсъници", "Подир сенките на облаците", втория, първия
13
Попълни липсващите думи.
14
Попълни липсващите думи.
15
Попълни липсващите думи.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се