Упражнение: Анализ на стихотворението "Елате ни вижте". Иван Вазов


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 11. клас "Анализ на стихотворението "Елате ни вижте". Иван Вазов" ще систематизираш знанията си за това стихотворение на Иван Вазов. Спомни си през коя година е написано и в коя стихосбирка е публикувано. Не пропускай жанра му - елегия! Важно е да отбележиш, че е написано за следосвобожденска България - време на социално неравенство. Припомни си какво е назовано във всяка една строфа на творбата. Какво осъжда лирическият говорител във финала на елегията? Направи упражнението и се подготви за теста по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. През коя година е публикувано стихотворението на Иван Вазов "Елате ни вижте"?
5т. 2. Какъв е жанрът на стихотворението на Иван Вазов "Елате ни вижте"?
5т. 3. Обвинението към виновниците за трудното положение, в което се намират много български семейства след Освобождението, се съдържа в:
5т. 4. Професор Иван Шишманов - близък приятел на Иван Вазов - е литературовед.
5т. 5. Кулминацията в обезличаването на човека присъства:
6т. 6. Основната опозиция в стихотворението "Елате ни вижте" е
  • страдащи-богати.
6т. 7. Довърши изречението:
  • В стихотворението "Елате ни вижте!" родният дом...
6т. 8. В думите "човеци" и "гноище" от втората строфа на стихотворението се съдържа отрицателна конотация.
6т. 9. Довърши изречението:
  • Призивът "Елате ни вижте!" ...
6т. 10. Само първите три строфи представят плачевната действителност, в която живеят много българи след Освобождението.
6т. 11. Кое НЕ Е вярно?
6т. 12. От предложените думи избери подходящите, за да попълниш празните места в изреченията:
  • съпричастността, равнодушността, страдащите, богатите, неравенство, равновесие.
11т. 13. Попълни името на стихосбирката, в която е включено стихотворението "Елате ни вижте!".
11т. 14. Попълни липсващите думи.
11т. 15. Свържи всеки цитат с тълкуванието му.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!