logo

Тест: Анализ на стихотворението "Делба". Христо Ботев

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога и къде е публикувано за първи път Ботевото стихотворение "Делба"?
2
Първата публикация на стихотворението "Делба" има посвещение – "Любену Каравелову".
3
Къде е публикувано за втори път стихотворението "Делба" и с какво втората публикация се различава от първата?
4
Какви са причините за отпадането на посвещението "Любену Каравелову" при втората публикация на стихотворението "Делба"?
5
Посочи грешния отговор.
  • Какъв смисъл е вложен в заглавието на стихотворението "Делба"?
6
Какъв е жанрът на стихотворението "Делба"?
7
Какво е характерно за композицията на стихотворението "Делба" от Христо Ботев?
8
На какво се дължи програмният характер на стихотворението "Делба" от Христо Ботев?
9
В поезията на Христо Ботев често се среща обръщението "братко". Към кого се обръща лирическият герой от стихотворението "Делба" на Христо Ботев?
10
Как се отразява върху лирическия герой фактът, че до него има човек, който е съпричастен на неговата болка и страдание?
11
В стихотворението "Делба" са разкрити отношенията на лирическия герой и неговия идеен съмишленик. Свържи правилно цитатите от стихотворението с техните тълкувания.
12
Какво изразно средство е употребено в четвърта строфа на стихотворението "Делба"?
  • "ще търпим и присмех глупешки,
  • ще търпим, но няма да охнем..."
13
Напиши липсващата дума в изречението.
14
Свържи правилно цитатите от стихотворението "Делба" от Христо Ботев с техните тълкувания.
15
Напиши липсващата дума в изречението.

Описание на теста

Този онлайн тест по литература за 11. клас проверява наученото от теб за стихотворението на Христо Ботев "Делба". Кога е създадена творбата и кои са основните идеи в нея? Каква е нейната композиция? Не се колебай, а веднага реши задачите от теста, за да се представиш отлично в часа по литература в училище! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се