Упражнение: Анализ на особеностите на Ботевата поезия. Важни характеристики


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по литература за 11. клас "Анализ на особеностите на Ботевата поезия. Важни характеристики" обобщава знанията за творчеството на големия поет и революционер. С него ще разбереш дали си научил основните белези на стихотворенията на Ботев - тяхната  диалогичност, изповедност, връзката им с народното творчество. Преговори кои са основните образи в творбите - на майката, на либето.....Какъв е житейският избор на лирическия герой? Каква е връзката на Ботевата поезия с възрожденската литература? Още много неща ще разбереш, че си научил, след като направиш онлайн упражнението.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В коя творба на Христо Ботев изповедният характер не проличава още в заглавието?
5т. 2. Чрез какви изразни средства най-често се постига диалогичността в Ботевата поезия?
5т. 3. В поезията на Христо Ботев почти не се срещат образи от народните песни.
5т. 4. Кое НЕ Е вярно за поезията на Христо Ботев?
5т. 5. В основата на Ботевия порив за промяна е непримиримата с народното страдание личност.
6т. 6. Кое НЕ Е характерно за поезията на Христо Ботев?
6т. 7. Поезията на Христо Ботев се отличава със своята изповедност.
6т. 8. Кое НЕ се отнася за образа на либето в поезията на Христо Ботев?
6т. 9. Изповедният характер на Ботевите творби се предопределя и от желанието на героя да сподели терзанията си в мига на своя житейски избор.
6т. 10. Изповедността в Ботевата поезия е в духа на възрожденската литература.
6т. 11. Продължи изречението:
  • Образът на майката в поезията на Христо Ботев ..........
6т. 12. От предложените думи избери подходящите, за да допълниш изреченията:
  • националното, личното, общото, себичност, себеотрицание, самовглъбение, майката, отечеството, либето
11т. 13. Попълни липсващите думи.
11т. 14. Попълни липсващите думи.
11т. 15. Попълни липсващите думи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!