logo

Тест: Разказите на Иван Вазов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Иван Вазов е определян като първомайстор на късия разказ.
2
Какво е характерно за структурата на Вазовите разкази?
3
Какви са особеностите на Вазовите разкази?
4
Посочи грешния отговор.
  • Как Иван Вазов създава своите разкази?
5
Патриархът на българската литература създава голям брой разкази, които са публикувани в няколко сборника. Кои от посочените сборници съдържат разкази на Иван Вазов?
6
В разказите си Иван Вазов разработва значими национални проблеми. Кое му дава основание за това?
7
Посочи грешния отговор.
  • Кои от посочените разкази са с предосвобожденска тематика?
8
Какви проблеми намират отражение в следосвобожденските разкази на Иван Вазов?
9
Иван Вазов обръща погледа си към миналото, защото в него намира примери за достойно човешко поведение. Кой е този разказ на Иван Вазов, в който е представен подвигът на обикновена жена, водена от милосърдие и човещина в името на спасението на един млад момък?
  • Отговора си запиши без кавички.
10
Какъв проблем стои в основата на разказа на Иван Вазов "Кандидат за "Хамама"?
11
Посочи грешния отговор.
  • Какът смисъл влага Иван Вазов в заглавието на разказа "Кандидат за "Хамама"?
12
Посочи грешния отговор.
  • Как се води предизборната борба, описана в разказа "Кандидат за "Хамама"?
13
Какво е характерно за разказа "Пейзаж"?
14
Посочи грешния отговор.
  • Как е представена човешката драма в разказа "Пейзаж" от Иван Вазов?
15
Свържи правилно заглавието на разказ на Иван Вазов с основната тема в него.

Описание на теста

Изключително интересен и полезен онлайн тест по литература за 11. клас, посветен на разказите на Иван Вазов! Научи ли всичко важно за тяхната композиция, за основните теми и идеи? Какъв смисъл е вложен в заглавието на разказа "Кандидат за "Хамама"? Как постъпва Ненко от разказа "Тъмен герой"? Не се колебай, а веднага реши теста, за да се представиш отлично в училище! Задачите в теста са съобразени с действащата учебна програма по литература за 11. клас! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се