logo

Тест: Социалната тема в поезията на Пейо Яворов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Още в първите стихове на П. Яворов се усеща напрежение, породено от сблъсъка между човека и света. Немилостивата природа и безмилостната държава са конкретните причини за злото в живота на човека.
2
Първите творби на Яворов са посветени на социалната тематика. В тях той проследява нерадостната съдба на селяните в България.
3
Кой е основният лирически герой в ранната поезия на П. Яворов?
4
Посочи грешния отговор.
  • Кои от посочените творби на П. Яворов са със социална тематика?
5
Каква е композицията на стихотворението "Май", в което П. Яворов разкрива драмата на селянина?
6
Какви картини са нарисувани в двете контрастни части на стихотворението "Май"?
7
Посочи грешния отговор.
  • Какви чувства на селянина са изразени в стиха "Все пак злото няма край."?
8
Как е обрисуван образът на лирическия герой в стихотворението "Май"?
9
Каква е творческата история на стихотворението "На нивата" от П. Яворов?
10
Какво постига поетът П. Яворов в стихотворението "На нивата" с използването на "Ти-формата"?
11
Свържи правилно цитатите от стихотворението "На нивата" от П. Яворов, показващи драмата на селското ежедневие, с тяхното тълкуване.
12
Кои от посочените цитати от стихотворението "На нивата" илюстрират липсата на надежда за българския селянин?
13
Напиши липсващата дума в изречението.
14
Напиши липсващото заглавие на стихотворение от П. Яворов.
15
Напиши липсващите думи в изреченията.

Описание на теста

Изключително полезен онлайн тест по литература за 11.клас, посветен на социалната тема в поезията на Пейо Яворов. Какво знаеш за стихотворенията "Май", "На нивата" и "Градушка"? Как е представено страданието на селяните? Как преминава един техен ден? Как е представена борбата им с безмилостната природа? Не се колебай, а веднага реши задачите от теста, за да си подготвен отлично за часовете по литература в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се