logo

Тест: Обществото и властта

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В превод от латински език думата "власт" означава "силен съм".
2
Властта е право и възможност да се управляват волята и действията на други лица. Тя е сила, чрез която останалите могат да бъдат държани в подчинение.
3
През втората половина на 20. век се преодолява разбирането за властта, според което властовите механизми се изграждат между господстващ и подчинен индивид.
  • Посочи кое от следните твърдения за властта НЕ е вярно.
4
Обществото е:
5
Конкуренцията между хората в едно общество:
6
Свържи правилно отделните науки и разбиранията им за властта.
7
Посочи ГРЕШНИЯ отговор.
  • Кои са измеренията на властта, намерили отражение в българската литература?
8
Как е отразен проблемът за властта през периода на османската власт (14. - 19. век) в българската литература?
9
Посочи ГРЕШНИЯ отговор.
  • Как в българската литература е представена властта в духовен аспект?
10
През 60-те и 70-те години на 19 в. властта е фактор за социалното разслоение в обществото. Кои са причините за това и как е отразен този аспект на властта в българската литература?
11
Проблемът за обществото и властта е свързан с мотива за слепотата. Какъв смисъл е вложен в този мотив?
12
Какво е отношението между властта и обществото в България след Освобождението от 3 март 1878 г.?
13
След 9 септември 1944 г. в България се установява комунистическа диктатура. В литературата от този период властва един основен метод, чрез който адекватно е представена новата власт. Кой е този метод?
14
Напиши липсващата дума.
15
Напиши липсващата дума.

Описание на теста

Този много необходим и полезен онлайн тест по литература за 11. клас проверява знанията ти по темата за обществото и властта. Какъв смисъл се влага в понятието "власт"? Как властта контролира обществото? А какво включва понятието "общество"? Как е представен проблемът за властта в българската литература? Какви са отношенията между властта и обществото, между властта и отделния човек? Реши веднага задачите от теста и се подготви добре за часа по литература в училище! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се