logo

Тест: Духовни и социални аспекти в литературата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С какво се характеризира периодът от Освобождението на България през 1878 г. до края на 19. век?
2
През 90-те години на 19. век българските писатели се насочват към проблемите на селото. Така селският човек попада в центъра на изображението.
3
В литературата от 90-те години на 19. век на преден план са изведени проблемите на новото българско общество, което се разслоява на бедни и богати.
4
В какво се изразява противопоставянето между града и селото в България в края на 19. век?
5
Посочи грешния отговор.
  • Кои български писатели създават творби, отразяващи съдбата на българското село в края на 19. век?
6
Посочи грешния отговор.
  • Какво се случва в България след войните от началото на 20. век?
7
Кои са новите типажи, които се появяват в българската литература от края на 19. и началото на 20. век?
8
Какви трансформации се наблюдават в образа на жената от литературата на посочения период (края на 19. и началото на 20. век)?
9
Елин Пелин е творец, който пише за селото и неговите драми. Той разказва за страдащите, хитрите, лукавите и злочестите хора в него.
10
С какви черти на характера са представени българските селяни в разказите на Елин Пелин?
11
Посочи грешния отговор.
  • Какво се случва с периодичния печат в България в началото на 20. век?
12
Посочи грешния отговор.
  • Какви промени се наблюдават в българската литература в периода след войните от началото на 20. век?
13
Напиши липсващата дума в изречението.
14
В началото на 20. век се наблюдава тенденция към европеизиране на българската литература. Представители на кой литературен кръг са изразители на тази тенденция?
  • Запиши името на литературния кръг, без да използваш кавички.
15
Попълни липсващите думи в изречението.

Описание на теста

С помощта на този изключително интересен и полезен онлайн тест по литература за 11. клас ще провериш знанията си за промените, които настъпват в българската литература в началото на ХХ век. Кои са социалните и духовните аспекти в развитието на нашата литература? Какво влияние отказват войните от началото на ХХ век върху българската литература? Кои са ключовите творци от този период? Кои са новите типажи в българската литература? Какво е важно да знаеш за героите на Елин Пелин? Реши веднага задачите от теста, за да се представиш отлично в часа по литература в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се