logo

Тест: Анализ на стихотворението "Миг". Димчо Дебелянов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През коя година е отпечатано стихотворението на Димчо Дебелянов "Миг"?
2
Стихотворението "Миг" е част от Дебеляновите творби с военна тематика.
3
Довърши изречението.
  • Лирическият герой пренебрегва земното и се устремява към:
4
Според стихотворението на Дебелянов "Миг" градът е изпълнен с хилави войни и презрени жени и това формира идеята за:
5
Кое не е вярно?
6
Хората в стихотворението са представени в тяхното множество.
7
Като "пропаст бездънна" е представен:
8
В стихотворението "Миг" акцентът е поставен върху хаоса и върху виденията на душата.
9
В стихотворението липсва опозицията горе- долу.
10
Определението за тълпата като "ледно- бездушна" създава идеята за:
11
Кое не е вярно?
12
Стихотворението "Миг" представя проблема за самотата на лирическия Аз в големия град.
13
Попълни липсващата дума.
14
Попълни липсващата информация в изречението.
15
Подреди стиховете.

Описание на теста

Онлайн тестът по литература за 11. клас "Анализ на стихотворението "Миг". Димчо Дебелянов" систематизира информацията за тази психологическа творба на Димчо Дебелянов. Когато го направиш, вече ще си сигурен, че си отлично подготвен за час по литература. Ще знаеш кога е отпечатано стихотворението и върху какво е поставен акцент в него. Ще си припомниш кои са основните идеи в него. Ще обобщиш знанията си за образите, за чувствата на лирическия герой, за преживяванията му. Спомни си за какво мечтае неговият дух! Каква драма изживява лирическият Аз в тази творба? Направи теста и се подготви за изпитване по литература! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се