logo

Тест: Анализ на стихотворението "Две души". Пейо Яворов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой цикъл първо е публикувано стихотворението на Пейо Яворов "Две души"?
2
От колко строфи се състои стихотворението на Пейо Яворов "Две души"?
3
Кое НЕ е вярно?
4
Единственото разрешение за душевните страдания на лирическия Аз е:
5
В стихотворението не се разбира причината за душевното състояние на лирическия Аз.
6
Изповедта в стихотворението "Две души" е в Аз-форма.
7
Лирическият говорител е раздвоен, но не е скъсал връзката си със заобикалящите го.
8
Символ на душевните терзания на лирическия Аз е пепелта.
9
Кое е вярно?
10
Човешката душа според модернистите е:
11
"Две души" е част от стихосбирката "Подир сенките на облаците".
12
От предложените думи избери подходящите, за да допълниш изречението.
  • уравновесеността, терзанията, спокойствието, търсеща, спокойна, единна
13
Попълни липсващите думи.
14
Попълни празните места в изречението.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

Онлайн тестът по литература за 11. клас "Анализ на стихотворението "Две души". Пейо Яворов" е подходящо, за да провериш знанията си за това Яворово стихотворение. Припомни си от кой творчески период на поета е то. В коя стихосбирка е включено? Кои са двете души у лирическия Аз? Какво е характерно за човешката личност в творбите на модернистите? Как лирическият говорител ще се избави от страданието си? Направи теста и стани по-уверен в знанията си за стихотворението "Две души" на Пейо Яворов!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се