logo

Тест: Творческа история, жанрови и композиционни особености на стихотворението "При Рилския манастир". Иван Вазов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Поетът Иван Вазов смята, че задача на твореца е да възпитава чрез творчеството си. Затова в стиховете му намират отражение възгледите му за природата.
2
В стиховете на Иван Вазов природата е представена като въплъщение на божествената хармония и като алтернатива на несъвършения човешки свят.
3
В своите творби Иван Вазов представя красотата на българската природа, като се ръководи от следните цели:
4
Иван Вазов е убеден, че красотата на българската природа е извор на неизчерпаемо вдъхновение.
5
Стихотворението на Иван Вазов "При Рилския манастир" е доказателство за това, че поетът е постигнал всички свои цели и е създал силно въздействаща творба.
6
Кои от изброените факти са свързани с творческата история на стихотворенито "При Рилския манастир" от Иван Вазов?
7
В стихотворението "При Рилския манастир" и в други свои стихове за природата Иван Вазов е изключително прецизен при посочване на географските места. Това дава основание на един български поет да го нарече "най-добрият географ между поетите и най-добрият поет между географите".
  • Кой е този български поет?
8
Какво показва заглавието на стихотворението "При Рилския манастир"?
9
Какъв е жанрът на творбата "При Рилския манастир" от Иван Вазов и кои са основанията за това твърдение?
10
Всяка строфа на творбата "При Рилския манастир" от Иван Вазов започва с израза "Сега съм у дома."
  • Как се нарича това изразно средство и какво се постига с него?
11
Посочи ГРЕШНИЯ отговор.
  • С какво се отличава композицията на творбата "При Рилския манастир" от Иван Вазов?
12
Как се чувства Азът от стихотворението "При Рилския манастир" сред природата?
  • Свържи правилно строфите от първата част с настроението на Аза.
13
Свържи правилно строфите от втората смислова част на стихотворението "При Рилския манастир" с тяхното съдържание.
14
Напиши липсващата дума.
15
Напиши липсващите думи.

Описание на теста

С помощта на този чудесен онлайн тест по литература за 11. клас ще затвърдиш знанията си за стихотворението "При Рилския манастир" на Иван Вазов! Какво знаеш за творческата история на творбата? Какви цели преследва Иван Вазов с тази своя творба? Какъв е жанрът на творбата? Какво е характерно за композицията на творбата? Реши веднага задачите от теста, за да се представиш отлично в часа по литература в училище! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се