logo

Тест: Особености на поезията на Пенчо Славейков

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пенчо Славейков получава високо за времето си образование. Той учи философия в Германия, чете много и постоянно се усъвършенства.
2
На кой български критик принадлежи следното изказване за Пенчо Славейков: "...е художник, какъвто българската литература и досега не е виждала"?
3
Пенчо Славейков започва своята творческа дейност в период на големи промени в европейската литература. Кои са основните литературни направления в този период от развитието на европейската литература?
4
Каква цел си поставя Пенчо Славейков по отношение на българската литература?
5
Кои възгледи на Пенчо Славейков за литературата са в основата на конфликта му с Иван Вазов?
6
Според Пенчо Славейков творецът трябва да бъде духовен водач на човешката общност.
7
Посочи грешния отговор.
  • Кои от изброените книги са от Пенчо Славейков?
8
Защо Пенчо Славейков се отказва от първата си стихосбирка "Момини сълзи" и я изгаря?
9
Посочи грешния отговор.
  • Какво е характерно за творчеството на Пенчо Славейков?
10
Какви са философските възгледи на Пенчо Славейков за твореца и за идеала, към който всеки човек трябва да се стреми?
11
Свържи правилно заглавието на творба от Пенчо Славейков с названието на нейния жанр.
12
Как е представен проблемът за свободата в творчеството на Пенчо Славейков?
13
Посочи грешния отговор.
  • Как е представен мотивът за страданието във философските поеми на Пенчо Славейков?
14
Какво е отношението на Пенчо Славейков към темата за родното в литературата?
15
Един от най-често срещаните мотиви в творчеството на Пенчо Славейков е мотивът за самотата. Как е представен този мотив?

Описание на теста

С помощта на този интересен и изключително полезен онлайн тест по литература за 11. клас ще провериш дали си научил най-важното за особеностите на творчеството на Пенчо Славейков. Какво се случва с първата стихосбирка на Пенчо Славейков? Кога се появява книгата "Епически песни"? Откъде творец като Пенчо Славейков черпи теми, идеи и мотиви? Реши веднага теста, за да се представиш отлично в часа по литература в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се