logo

Тест: Фейлетоните на Алеко Константинов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В своите фейлетони Алеко Константинов критикува българското общество в годините след Освобождението.
2
Посочи грешния отговор.
  • Какви са особеностите на фейлетона като жанр?
3
Фейлетонът притежава литературни и публицистични особености, но това не е разказ.
4
Посочи грешния отговор.
  • Кои са основните теми във фейлетоните на Алеко Константинов?
5
Алеко Констатинов е човек с будна гражданска съвест. Той пише за това, което съвестта му диктува. Фейлетоните му са изградени с помощта на иронията и сатирата.
6
Свържи правилно заглавията на посочените фейлетони на Алеко Константинов с названието на групата, към която ги причисляваме.
7
Каква е творческата история на фейлетона "По "изборите" в Свищов" на Алеко Константинов?
8
Какъв е скритият смисъл, вложен от Алеко Константинов в заглавието на фейлетона "По "изборите" в Свищов"?
9
Като имаш предвид следния цитат от фейлетона "По "изборите" в Свищов", посочи какво влияние е било оказано върху избирателите в Свищов?
  • "...поръча да изберете тези (консерваторите), недейте избира другите..."
10
Как Алеко Константинов показва във фейлетона си "По "изборите" в Свищов" отношението си към оказаното "влияние" върху избирателите?
11
Попълни липсващата дума в изречението.
12
Кои са поводите за критиката на Алеко Константинов към вестник "Мир" във фейлетона "Сеятели на рабски чувства"?
13
Кой е този художествен похват, при който съзнателно се търси несъответствие между това, което се казва и онова, което всъщност се възнамерява да се каже или направи?
  • Отговори с една дума.
14
Напиши липсващата дума в изречението.
15
Във фейлетона "Страст" (1895 г.) на преден план е изведена авторовата личност. За себе си Алеко Константинов пише:
  • "Че аз съм щастливец, това го знае цяла България; но туй, което никой не знае, то е, че днес нямах четиридесет и пет стотинки да си купя тютюн."
  • Как оценяваш това самопризнание на автора?

Описание на теста

Чрез този онлайн тест по литература за 11. клас ще провериш наученото от теб за Алековите фейлетони. Какво знаеш за жанра "фейлетон"? Какви групи фейлетони се открояват в творчеството на Алеко Константинов? Какво научи за неговите фейлетони "Сеятели на рабски чувства" и "По "изборите" в Свищов"? Не губи време, а направи веднага теста, за да бъдеш номер едно в часа по литература! Задачите в теста са съобразени с учебната програма по литература за 11. клас на МОН, по която учиш в момента.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се