logo

Тест: Анализ на стихотворението "Псалом на поета". Пенчо Славейков

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Стихотворението "Псалом на поета" е датирано "Нова година, 1904 г." Написано е на една картичка и е изпратено на Мара Белчева.
2
Кое НЕ е вярно?
  • Къде е публикувано стихотворението "Псалом на поета"?
3
Какво е важно да се знае за заглавието на стихотворението?
4
Според Пенчо Славейков творецът има избраническа роля – той се явява духовен водач на останалите хора.
5
Каква е съдбата на твореца според Пенчо Славейков?
6
Посочи грешния отговор.
  • Какво е характерно за жанра на творбата "Псалом на поета" от Пенчо Славейков?
7
Подреди правилно стиховете от първата строфа на стихотворението "Псалом на поета" от Пенчо Славейков.
8
Посочи грешния отговор.
  • В центъра на стихотворението "Псалом на поета" (Пенчо Славейков) е творческата личност, която се намира на границата между живота и смъртта. С кого и защо точно с него творецът споделя своите прозрения?
9
Свържи правилно цитатите от отделни строфи от стихотворението "Псалом на поета" с тълкуването на тяхното съдържание.
10
Как е представен образът на поета?
11
Кое НЕ е вярно?
  • Какъв смисъл е вложил поетът в образа "високий хълм" ("Псалом на поета" - Пенчо Славейков)?
12
Свържи правилно отделните понятия с представата на поета за тях според стихотворението "Псалом на поета" (Пенчо Славейков).
13
Попълни липсващите думи в изречението, като използваш само арабски цифри.
14
Напиши липсващата дума в изречението.
15
Гробът с прозорци е устойчив фолклорен мотив. Какъв смисъл влага в този образ Пенчо Славейков в стихотворението "Псалом на поета"?

Описание на теста

Този онлайн тест по литература за 11. клас е посветен на стихотворението "Псалом на поета" от Пенчо Славейков. Научи ли всичко важно за тази творба? Какви са основните послания в нея? Кои мотиви се откриват в творбата? Какво научи за образите на майката и любимата? Не се колебай, а веднага направи теста, за да се представиш отлично в часовете по литература в училище! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се