logo

Тест: Българската литература и пътищата на нейното модернизиране

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са границите на Българското възраждане?
2
Посочи грешния отговор.
  • В какво се изразява модернизирането на българската литература по време на Възраждането?
3
Посочи грешния отговор.
  • По време на Българското възраждане се формират основите на българската национална общност. Кои са предпоставките за това?
4
Посочи грешния отговор.
  • След Освобождението на България остават някои съществени проблеми за разрешаване. Кои са те?
5
Българската литература, създавана след Освобождението, е важен участник в разрешаването на съществените проблеми пред българското общество.
6
Каква е ролята на институциите в културния и литературния живот през последното десетилетие на Българското възраждане?
7
Обсъждането на издадените литературни творби води както до повишаване на качеството им, така и до повишаване на критериите за тяхната оценка.
8
По време на Българското възраждане се развиват и литературните жанрове. Кои са творците с важен принос в това отношение?
9
В годините на Българското възраждане се оформя и нов тип отношение на литературата към човека и обществото. В какво се изразява това отношение?
10
Христо Ботев пише писмо до своята съпруга Венета, в което казва, че след Отечеството си обича най-много нея. За какво говори това?
11
Кои са водещите теми в българската литература преди Освобождението?
12
Посочи грешния отговор.
  • След Освобождението на България през 1878 г., в резултат на Берлинския договор от 1 юли 1878 г., територията на България е разпокъсана. В творчеството на кои български поети и писатели са отразени борбите на българския народ за обединение на разпокъсанате български територии?
13
Напиши липсващите думи в изреченията.
14
След Освобождението на България от 1878 г. настъпват промени и в добре устроения родов свят на българина. Какво се случва с родовия свят на българина?
  • В отговора си не използвай цяло изречение, а само глаголни форми.
15
Свържи правилно тема в българската литература от началото на ХХ век с име на творец, в чието творчество тя е представена.

Описание на теста

Изключително необходим и полезен онлайн тест по литература за 11. клас, посветен на модернизирането на българската литература! Кои са основните теми в българската литература и по какъв път на развитие поема тя в края на 19. и началото на 20. век? Каква е ролята на Иван Вазов в българската литература? Какво знаеш за жанровете в българската литература от този период? Не се колебай, а веднага реши задачите от теста, за да се представиш отлично в часа по литература в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се