logo

Тест: Националната тема в поезията на Пейо Яворов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от посочените творби са написани от Пейо Яворов в периода между 1900 г. и 1903 г.?
2
Посочи грешния отговор.
  • Каква е творческата история на стихотворението "Арменци"?
3
В жанрово отношение стихотворението "Арменци" е елегия (творба с тъжни чувства).
4
Страданието е в центъра на елегията "Арменци". Коя е причината за това?
5
Кои са основните мотиви в елегията "Арменци" от П. Яворов?
6
Свържи правилно творбите на Яворов със съответната тема от неговото творчество.
7
В изграждането на образите на арменските бежанци в елегията "Арменци" се наблюдават две противоположни тенденции, които се уравновесяват. Как са представени арменските бежанци?
8
Има прилика между елегията "Арменци" от Пейо Яворов и творба на друг български поет – и в двете творби се разработва мотивът за пиянството като възможност за забрава, за утеха на болката. Посочи заглавието на творбата и нейния автор.
9
"Заточеници" е друга творба на П.Яворов, в която е разработен проблемът за изгубената родина. Каква е творческата история на тази творба?
10
Заточениците осъзнават, че се разделят завинаги с родината си. Това превръща мъката им в отчаяние. Кои от посочените стихове илюстрират това тяхно състояние?
11
Посочи грешния отговор.
  • Как е създаден цикълът "Хайдушки песни"?
12
Цикълът "Хайдушки песни" се състои от 4 стихотворения. Свържи правилно отделните стихотворения с основия мотив в тях.
13
Посочи грешния отговор.
  • Как е представено хайдушкото битие на лирическия Аз в първото стихотворение от цикъла "Хайдушки песни"?
14
Какви жертви прави лирическият Аз в името на свободата?
15
Образът на съня в четвъртото стихотворение от цикъла "Хайдушки песни" е израз на предчувствието на лирическия Аз за смъртта. Какво е отношението му към смъртта?

Описание на теста

Изключително необходим и полезен онлайн тест по литература за 11. клас, чрез който ще провериш наученото от теб за националната тема в поезията на Пейо Яворов. Какво знаеш за неговите стихотворения "Арменци", "Заточеници" и "Хайдушки песни"? Направи веднага теста, за да си подготвен отлично за часовете по литература в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се