logo

Тест: Всичко най-важно от литературата за 11. клас. Родното и чуждото, миналото и паметта

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В творбите от тематичния блок "Родното и чуждото" родното е идеализирано. То поражда у читателя чувство за принадлежност, защото е свързано с идеята за:
2
В творбите от тематичния блок "Родното и чуждото" чуждото обикновено се свързва с опасностите, които дебнат човека на всяка крачка. Чужди са поробителите (турците) и всички, които причиняват страдание на народа.
3
Посочи проявленията на родното и чуждото в романа на Димитър Талев "Железният светилник".
4
Основните проблеми в романа на Д. Талев "Железният светилник" са свързани с:
5
В романа "Железният светилник" противоречието между повелите на рода и избора на сърцето е представен чрез образа на:
6
Свържи правилно герой от романа "Железният светилник" от Д. Талев с отношението му към родното.
7
Каква е ролята на журналистиката според разбиранията на героя на Алеко Константинов Бай Ганьо ("Бай Ганьо журналист")?
8
Как са представени родното и чуждото във фейлетона на Ал. Константинов "Бай Ганьо журналист"?
9
Кои са общите моменти в изграждането на образа на родното в комедията на Ст. Стратиев "Балкански синдром" и фейлетона на Ал. Константинов "Бай Ганьо журналист"?
10
Посочи верните твърдения за комедията на Станислав Стратиев "Балкански синдром".
11
Свържи правилно заглавията на творбите от тематичния блок "Миналото и паметта" и проблемите, които са представени в тях.
12
Как е представен хилендарският монах Паисий в одата "Паисий" на Иван Вазов?
13
Напиши липсващите думи.
14
Свържи правилно заглавията на творбите от тематичния блок "Миналото и паметта" с изградените в тях представи за ролята на историята.
15
За коя творба от тематичния блок "Миналото и паметта" се отнася този извод?
  • В творбата е налице конфликт между поколенията. Синовете търсят промяна, а техните бащи живеят според установените разбирания: "Така било е и ще бъде..."
  • Посочи заглавието на творбата (без да използваш кавички) и фамилното име на нейния автор.

Описание на теста

С този онлайн тест по литература за 11. клас ще преговориш наученото за творбите от тематичните блокове, посветени на родното и чуждото и миналото и паметта! Кои са авторите и литературните произведения, включени в тези тематични блокове? Какво научи от тези произведения за миналото и паметта, за родното и чуждото? Можеш ли да посочиш общото и различното в изучените творби във всеки от тематичните блокове? Отговори на тези и на другите въпроси от теста, попълни пропуските си и се подготви отлично за уроците в училище! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се