new-logo

Тест: Сложно съчинено изречение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сложното съчинено изречение е съставено от две или повече прости изречения, които са свързани със съчинителни съюзи или безсъюзно.
2
Кое от изреченията е сложно съчинено?
3
Даденото изречение е сложно съчинено съединително.
  •  Пременила се, втъкнала китка на ухо и с менци бели на рамо отишла на проклетото кладенче.
4
На кои редове изреченията са сложни съчинени съединителни?
5
Даденото изречение е сложно съчинено противопоставително.
  • Жената нито се захващала да преде, нито да тъче.
6
На кой ред изречението не е сложно съчинено противопоставително?
7
Кое от дадените изречения е сложно съчинено съотносително?
8
На кой ред в сложното съчинено изречение има разнородни съюзни връзки?
9
Определи вида на дадените сложни съчинени изречения, като свържеш всеки пример с правилния термин.
10
Кои са пропуснатите съюзи в изреченията? Свържи правилно.
11
Колко пунктуационни грешки са допуснати в текста?
  • Настанала вечер слънцето залязло зад планинските върхове от планината заслизало стадото. Кучетата забелязали лисицата в храстите, и се хвърлили към нея. Тя чула кучешкия лай па хукнала да бяга. Дотичала до гората а кучетата не изоставали.
12
В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка?
13
Какви по вид са сложните съчинени изречения в дадения текст?
  •  Прибрал се селянинът вкъщи, а на прага го посрещнала с поклон млада жена. Влязъл вътре, а там всичко било подредено. Всичко било застлано с коприна, а в сандъците проблясвали златни и сребърни монети. Селянинът се зарадвал, но не дал вид.
14
Какво е по вид сложното съчинено изречение?
  • Птицата ту кацаше на дървото, ту се издигаше в небето, а после отново се завръщаше в гнездото при малките си.
15
Постави подходящи съюзи на празните места в дадените пословици.

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 6. клас "Сложно съчинено изречение" ще провери знанията ти за този вид изречение. То е съставено от две или повече прости изречения, които са относително самостойни, свързани са безсъюзно или със съчинителни съюзи. Сложното съчинено изречение си има и разновидности: сложно съчинено съединително, сложно съчинено противоположно (противопоставително), сложно съчинено разделително (съотносително) и сложно съчинено разнородно изречение. Хайде, направи теста и провери наясно ли си с всички тях!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се