new-logo

Тест: Урочна статия. Извличане и обработване на информация от урочна статия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Урочната статия е вид научен текст, който дава точна и научно доказана информация по конкретна тема от дадена наука.
2
Къде можеш да прочетеш урочна статия?
3
На кой ред няма особености на урочната статия?
4
Урочната статия винаги се явява текст описание.
5
Кои от посочените заглавия не биха могли да се поставят над урочна статия?
6
Свържи дадените урочни теми с прилежащите им подтеми.
7
........................ е една от най-древните науки, които човечеството познава. Названието ѝ идва от гръцките думи „гео“ – земя и „графос“ – пиша, описвам.
 • Развитието на .................. е ставало заедно с общото културно развитие на човешката цивилизация и съвременната ....................... е неразривно свързана с историята на миналите векове.
 • През II век от н.е. гръцкият учен Птолемей събрал натрупаните знания за различните земи и морета и съставил карта на известния дотогава свят.
 • В текста е пропуснато името на науката, която изследва посочените проблеми. Коя е тази наука?
8
В текста преобладават форми за минало неопределено време.
 • Географията е една от най-древните науки, които човечеството познава. Названието ѝ идва от гръцките думи „гео“ (земя) и „графос“ (пиша, описвам). Това название най-точно отговаря на задачите, които има географията в древността – да описва новооткритите морета и земи с природата и населението им. Развитието на географията е съпътствало общото културно развитие на човешката цивилизация и съвременната география се оказва неразривно свързана с историята на миналите векове.
9
Колко термина/терминологични словосъчетания има в дадения откъс от урочна статия?
 • Атмосферният въздух е смес от азот, кислород, въглероден диоксид, водни пари, хелий и др. вещества. Азотът е стабилно вещество и почти не участва в химични процеси във въздуха.
10
 • Атмосферният въздух е смес от азот, кислород, въглероден диоксид, водни пари, хелий и др. вещества. От всички съставни части на въздуха най-голям дял има азотът – 78%. Азотът е стабилно вещество и почти не участва в химични процеси във въздуха. Съдържанието на кислород във въздуха е 21%. Благодарение на него е възможен животът на планетата. Той участва в процесите дишане и горене.
 • Темата на откъса от урочна статия е:
11
 • Хидросферата заема основна част от повърхността на Земята. Водата и разтворените в нея вещества са необходими за всяко живо същество. Водата в Световния океан съдържа много разтворени вещества. Някои от тях придават соления ѝ вкус. В такава среда живеят соленоводните растения и животни. Във водните басейни на сушата, както и в ледниците, водата е сладка. Тя е необходима за живота както на водните, така и на сухоземните организми. Чиста прясна вода консумират хората за пиене и за различни свои нужди.
 • Кое от посочените твърдения е вярно според дадения откъс от урочна статия?
12
Кои редове от дадения откъс от урочна статия съдържат по-скоро разсъждение, отколкото описание на научен факт?
 • Почвата осигурява храна и вода за хората. Образуването ѝ е бавен процес. Почва с дебелина от един сантиметър се образува за около 400 години, а може да се разруши за съвсем кратко време. Разрушаването на почвата (почвена ерозия) е много опасен процес и се дължи на отнасянето на почвените слоеве от водата и вятъра. Почвата може да се предпази от разрушаване чрез затревяване и залесяване на открити площи и правилна обработка.
13
Посочи термина, употребен в откъса от урочна статия със значение "източно изкуство за аранжиране на цветя".
 • Според източните традиции  в подреждането на цветя се отдава голямо значение не само на техния вид, но и на размерите, формата, броя и пространственото им разположение. Всяка композиция трябва да е красива, оригинална и да има някакъв духовен смисъл. Например японското изкуство за подреждане на цветя – икебана, се свързва с единството и равновесието в природата, с времето, промяната и естествения цикъл на раждането, живота и смъртта.
14
Свържи дадените фигури и схеми с подходящото за тях заглавие на урочна статия.
15
Запиши в рамките на една дума темата на откъса от урочна статия.
 • Антарктида е последният открит континент. Той съществено се отличава от другите континенти. Ако Африка образно я наричат горещият континент, то Антарктида  е неговата противоположност – леденият континент. Това е така, понеже почти цялата повърхност на континента е покрита от лед и сняг. Името на този континент идва от мястото му на повърхността на нашата планета. То включва в себе си името „Арктика“, районът северно от Европа, Азия и Северна Америка, намиращ се около Северния полюс на Земята. Думичката „анти“ означава противоположно, срещуположно. Следователно земите около Южния полюс са противоположни на Арктика и се получава името Антарктика. Тя включва земите около Южния полюс, сушата и южните части на океаните. Само сушата около Южния полюс се нарича Антарктида.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас на тема "Урочна статия. Извличане и обработване на информация от урочна статия" ще можеш да упражниш и развиеш уменията си за разпознаване на урочната статия сред другите изучени видове научен текст, както и да извличаш най-важната, основната информация от нея. Урочната статия, подобно на другите познати вече научни текстове, съдържа точна и доказана информация за природни явления и процеси, исторически събития и факти. Урочната статия обикновено съдържа елементи на разсъждение, описание и повествование. Помощни средства за разяснение на най-важната информация са различни таблици, схеми, диаграми, снимки и т.н. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (60)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се