new-logo

Тест: Относителни местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Относителното местоимение се образува от въпросителното, като се добави наставката -то.
2
На кой ред има относителни местоимения?
3
На кои редове има относителни местоимения за лица и предмети?
4
В първото изречение има относително местоимение за признак, а във второто - за притежание.
  • Купи плодове, каквито обичаш.
  • Това е Лили, чиято майка е учителка. 
5
В кое от изреченията е използвано относително местоимение за количество?
6
В кои изречения относителните местоимения са употребени правилно?
7
В изреченията липсват относителните местоимения, които свързват простите изречения в сложни. Свържи всяко от изреченията с подходящото местоимение.
8
В кои изречения няма пунктуационна грешка?
9
В даденото изречение има две относителни местоимения, едното от които е повторено два пъти.
  • Който купува това, което не му трябва, продава онова, което му трябва.
10
В кое изречение от текста относителното местоимение е употребено неправилно?
  • 1. "Голямата мечка" е околополюсно съзвездие, което по всяко време е над хоризонта.
  • 2. Според старогръцката митология съзвездието е свързано с Аркас, който бил син на Зевс и Калисто.
  • 3. Хера превърнала Калисто в мечка и пратила след нея сина ѝ Аркас, който не познал майка си и се прицелил да я убие.
  • 4. Тогава се намесил Зевс, за който било лесно да вдигне и двамата в небето и да ги превърне в съзвездия.
11
С коя от посочените форми може да замениш подчертаното относително местоимение в стиха от "Моята молитва" на Христо Ботев така, че да се получи форма, която използваме по-често днес. "Не ти, комуто се кланят калугери и попове..."
12
Колко пунктуационни грешки има в текста?
  • Едва ли има човек който не е изпитал болката от несподелената любов. Болката която усещаме, когато копнеем за този в когото сме влюбени и за когото бихме дали всичко.
13
Попълни правилната форма на относителното местоимение в изречението.
14
Свържи двете прости изречения в едно общо с подходящо относително местоимение, така че да заместиш съществителното парка от второто изречение и да избегнеш повторението му.
  • Ние отидохме в парка. В парка има няколко спортни площадки.
15
Постави пропуснатите относителни местоимения в изреченията - чиито, чийто.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас "Относителни местоимения" можеш лесно и бързо да провериш знанията си за този вид местоимения. Има относителни местоимения за лица и предмети, за признаци, за количество и за притежание. Пазят се форми за падеж в м.р. ед.ч., при употребата на които трябва да се внимава. Относителните местоимения свързват простите изречения в сложно. Те заместват дума от едното просто изречение, за да се избегне повторение. Не забравяй винаги да поставяш запетая пред относителните местоимения! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (101)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се