Упражнение: Структура на научния текст. Видове


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за 6. клас на тема „Структура на научния текст. Видове“ ще провериш колко добре познаваш научния текст, неговия строеж (структура) и разновидности. Различаваме три вида научен текст – научен текст описание, научен текст повествование и научен текст разсъждение. Често елементи от трите се съчетават в един текст. При научния текст разсъждение се разсъждава, прави се анализ по дадена тема, въпрос от конкретна научна област. В хода на разсъжденията се изказва някакво твърдение (теза). Верността на твърдението се защитава чрез аргументи (доказателства). В края на всеки научен текст разсъждение се прави обобщение и извод по темата. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отбележи вярното твърдение. Даденият научен текст е:
 • Торнадо (смерч, тромб) е атмосферен вихър, който възниква понякога в буреносни облаци и достига до земята. Вихърът има фуниевидна форма, по-широка в горната част, където достига до 3 км диаметър. Приземната част на фунията е доста по-малка - до 300-400 м диаметър. Вътре във фунията въздухът се движи в кръг с голяма скорост, неизмервана пряко, но по косвени данни може да се смята, че достига няколкостотин км/ч. Самата фуния се движи по земната повърхност със скоростта на облака, който я поражда - няколко десетки км/ч. Времето на съществуване на едно торнадо е максимум няколко часа.
5т. 2. Кое от изброените е темата на дадения текст?
 • Торнадо (смерч, тромб) е атмосферен вихър, който възниква понякога в буреносни облаци и достига до земята. Вихърът има фуниевидна форма, по-широка в горната част, където достига до 3 км диаметър. Приземната част на фунията е доста по-малка - до 300-400 м диаметър. Вътре във фунията въздухът се движи в кръг с голяма скорост, неизмервана пряко, но по косвени данни може да се смята, че достига няколкостотин км/ч. Самата фуния се движи по земната повърхност със скоростта на облака, който я поражда - няколко десетки км/ч. Времето на съществуване на едно торнадо е максимум няколко часа.
5т. 3. Кое от твърденията според текста е невярно?
 • Торнадо (смерч, тромб) е атмосферен вихър, който възниква понякога в буреносни облаци и достига до земята. Вихърът има фуниевидна форма, по-широка в горната част, където достига до 3 км диаметър. Приземната част на фунията е доста по-малка - до 300-400 м диаметър. Вътре във фунията въздухът се движи в кръг с голяма скорост, неизмервана пряко, но по косвени данни може да се смята, че достига няколкостотин км/ч. Самата фуния се движи по земната повърхност със скоростта на облака, който я поражда - няколко десетки км/ч. Времето на съществуване на едно торнадо е максимум няколко часа.
5т. 4. Научният текст повествование е свързан с разказването за някакво събитие, процес в някаква научна област.
5т. 5. Кое е най-подходящото заглавие на текста?
 • Названието маратон идва от гръцкия град Маратон и легендата, свързана с войника Фидипид. Според нея през 490 г. пр. н. е. гръцкият стратег Милтиад заповядва на известния с бързото си бягане Фидипид да стигне до Атина, за да извести жителите, че персите, начело с Дарий, са отстъпили. Фидипид стига до Атина смъртно уморен с думите: „Радвайте се, победихме!“ и издъхва. Няма обаче доказателство, че това действително се е случило. Според гръцкия историк Херодот Фидипид бягал от Атина до Спарта, изминавайки около 136 мили разстояние за един ден. Легендата, че е бягал от Маратон до Атина, била създадена по-късно и се появява в произведението на Плутарх „За славата на Атина“ през 1 век от н.е. Интересен е фактът, че действителното разстояние между мястото на Маратонската битка и Атина е 34,5 км, а не както сегашната дистанция на маратонското бягане – 42,195 км.
 
6т. 6. На кой от следните въпроси  даденият текст дава отговор?
 • Названието маратон идва от гръцкия град Маратон и легендата, свързана с войника Фидипид. Според нея през 490 г. пр. н. е. гръцкият стратег Милтиад заповядва на известния с бързото си бягане Фидипид да стигне до Атина, за да извести жителите, че персите, начело с Дарий, са отстъпили. Фидипид стига до Атина смъртно уморен с думите: „Радвайте се, победихме!“ и издъхва. Няма обаче доказателство, че това действително се е случило. Според гръцкия историк Херодот Фидипид бягал от Атина до Спарта, изминавайки около 136 мили разстояние за един ден. Легендата, че е бягал от Маратон до Атина, била създадена по-късно и се появява в произведението на Плутарх „За славата на Атина“ през 1 век от н.е. Интересен е фактът, че действителното разстояние между мястото на Маратонската битка и Атина е 34,5 км, а не както сегашната дистанция на маратонското бягане – 42,195 км.
6т. 7. Къде не може да срещнеш следния текст?
 • Анасонът е едно от най-древните лечебни растения. То е едногодишно растение с 30-60 см високо стъбло. Съцветието е сложен сенник. Цветовете са бели. Плодовете са 3-5 мм дълги, яйцевидни до яйцевидно продълговати. Цъфти през юни-юли.
 
6т. 8. Отбележи невярното твърдение. Съчинение разсъждение по научен проблем е вид научен текст, с който:
6т. 9. Какво е аргумент?
 • Отбележи вярното твърдение.
6т. 10. Подреди правилно елементите от структурата на съчинение разсъждение по научен проблем.
6т. 11. Прочети внимателно текста. Кой от дадените отговори не е посочен в него като фактор за дълголетието?
 • Известно е, че колкото по-едро е едно животно, толкова по-дълго живее. Например слоновете могат да дочакат петдесет и седмата си годишнина. Котките пък, от своя страна, се радват на по-дълъг живот от мишките. Хората правят изключение от това правило.
 • Продължителността на живота се определя и от наследствеността. Това важи не само за хората, но и за повечето от останалите живи същества. Ако родителите са дълголетници, то тяхното потомство има големи шансове да доживее до преклонна възраст.
 • Върху продължителността на живота голямо влияние оказва и храненето. Ако животното се храни лошо, слабо е и притежава слаб имунитет, вероятността от заболявания от всякакъв характер и от смърт нарастват.
6т. 12. От текста може да се направи извод, че:
 • Известно е, че колкото по-едро е едно животно, толкова по-дълго живее. Например слоновете могат да дочакат петдесет и седмата си годишнина. Котките пък, от своя страна, се радват на по-дълъг живот от мишките. Хората правят изключение от това правило.
 • Продължителността на живота се определя и от наследствеността. Това важи не само за хората, но и за повечето от останалите живи същества. Ако родителите са дълголетници, то тяхното потомство има големи шансове да доживее до преклонна възраст.
 • Върху продължителността на живота голямо влияние оказва и храненето. Ако животното се храни лошо, слабо е и притежава слаб имунитет, вероятността от заболявания от всякакъв характер и от смърт нарастват.
11т. 13. Прочети внимателно текста. Свържи правилно дадените откъси от него с елементите на съчинение разсъждение. Живата и неживата природа са взаимосвързани.
 • Организмите зависят от условията за живот – светлина, топлина, вода, въздух, атмосферно налягане. Освен това всеки организъм е свързан с други организми от своя вид и с организми от други видове. Растенията служат за храна на растителноядните животни, а те – за храна на месоядните животни. Бактерии, вируси и животни паразити обитават телата на всички организми. След смъртта на организмите останките им се разлагат от гнилостни бактерии и гъби.
 • Така веществата от живата природа се връщат в неживата природа. Кръговратът на веществата продължава вече 4 милиарда години.
11т. 14. Уточни разликата между тема и теза. Попълни вярно липсващите думи.
11т. 15. Свържи дадените заглавия с подходящия тип научен текст разсъждение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

13:57 - 26.06.2018

5,42-умирам
Профилна снимка

Родител

21:55 - 06.08.2018

Имам въпрос свързан с теста на настоящия втори въпрос: -- каква е разликата между думите "проблем" и "въпрос"? Според мен те са синоними!
Профилна снимка

Администратор

10:08 - 09.08.2018

Стеф, сигурен ли сте, че става въпрос за 2 въпрос от това упражнение? Може би имате предвид друг въпрос?
Профилна снимка

Родител

16:28 - 09.08.2018

Здравейте госпожо Денева. Въпросът ми е инспириран от раздела учебна игра за 6-ти клас. В т.15 от упражнението към втори урок на този раздел(според моята уч.игра) е споменато, че научен въпрос и научен проблем е едно и също. Какъв е тогава критерия за класифициране въпроса за Сахара като "научен проблем" а за клетката като "научен въпрос"? Аналогичен е въпроса за "Марс" и за "корена"! Не знам дали успях да обясня, но поне се опитах. :)) Извинете за затруднението което Ви създавам.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:27 - 10.08.2018

Здравей, STEF! Не ни създаваш никакво затруднение. Нашият екип посреща всеки въпрос и отговаряме, за да изясним всичко неясно. Сахара - най-горещата тропическа пустиня е пример за научен проблем. Темата е формулирана като научен проблем. Защо клетката е основна единица на организма? е формулировка за отговор на научен въпрос. Формулировката е тази, която ти подсказва дали е научен въпрос, или научен проблем. Ако имаш други въпроси, само пиши и ще ти отговоря.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.