logo

Тест: Научен текст. Особености и структура

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележи вярното твърдение. Даденият научен текст е:
 • Торнадо (смерч, тромб) е атмосферен вихър, който възниква понякога в буреносни облаци и достига до земята. Вихърът има фуниевидна форма, по-широка в горната част, където достига до 3 км диаметър. Приземната част на фунията е доста по-малка - до 300-400 м диаметър. Вътре във фунията въздухът се движи в кръг с голяма скорост, неизмервана пряко, но по косвени данни може да се смята, че достига няколкостотин км/ч. Самата фуния се движи по земната повърхност със скоростта на облака, който я поражда - няколко десетки км/ч. Времето на съществуване на едно торнадо е максимум няколко часа.
2
Коя е темата на дадения текст?
 • Торнадо (смерч, тромб) е атмосферен вихър, който възниква понякога в буреносни облаци и достига до земята. Вихърът има фуниевидна форма, по-широка в горната част, където достига до 3 км диаметър. Приземната част на фунията е доста по-малка - до 300-400 м диаметър. Вътре във фунията въздухът се движи в кръг с голяма скорост, неизмервана пряко, но по косвени данни може да се смята, че достига няколкостотин км/ч. Самата фуния се движи по земната повърхност със скоростта на облака, който я поражда - няколко десетки км/ч. Времето на съществуване на едно торнадо е максимум няколко часа.
3
Кое от твърденията е невярно?
 • Торнадо (смерч, тромб) е атмосферен вихър, който възниква понякога в буреносни облаци и достига до земята. Вихърът има фуниевидна форма, по-широка в горната част, където достига до 3 км диаметър. Приземната част на фунията е доста по-малка - до 300-400 м диаметър. Вътре във фунията въздухът се движи в кръг с голяма скорост, неизмервана пряко, но по косвени данни може да се смята, че достига няколкостотин км/ч. Самата фуния се движи по земната повърхност със скоростта на облака, който я поражда - няколко десетки км/ч. Времето на съществуване на едно торнадо е максимум няколко часа.
4
Научният текст повествование е свързан с разказването за  събитие или процес в някаква научна област.
5
Кое е най-подходящото заглавие на текста?
 • Названието "маратон" идва от гръцкия град Маратон и легендата, свързана с войника Фидипид. Според нея през 490 г. пр. н. е. гръцкият стратег Милтиад заповядва на известния с бързото си бягане Фидипид да стигне до Атина, за да извести жителите, че персите, начело с Дарий, са отстъпили. Фидипид стига до Атина смъртно уморен с думите: „Радвайте се, победихме!“ и издъхва. Няма обаче доказателство, че това действително се е случило. Според гръцкия историк Херодот Фидипид бягал от Атина до Спарта, изминавайки около 136 мили разстояние за един ден. Легендата, че е бягал от Маратон до Атина, била създадена по-късно и се появява в произведението на Плутарх „За славата на Атина“ през първи век от н.е. Интересен е фактът, че действителното разстояние между мястото на Маратонската битка и Атина е 34,5 км, а не както сегашната дистанция на маратонското бягане – 42,195 км.
 
6
На кой от следните въпроси  даденият текст дава отговор?
 • Названието "маратон" идва от гръцкия град Маратон и легендата, свързана с войника Фидипид. Според нея през 490 г. пр. н. е. гръцкият стратег Милтиад заповядва на известния с бързото си бягане Фидипид да стигне до Атина, за да извести жителите, че персите, начело с Дарий, са отстъпили. Фидипид стига до Атина смъртно уморен с думите: „Радвайте се, победихме!“ и издъхва. Няма обаче доказателство, че това действително се е случило. Според гръцкия историк Херодот Фидипид бягал от Атина до Спарта, изминавайки около 136 мили разстояние за един ден. Легендата, че е бягал от Маратон до Атина, била създадена по-късно и се появява в произведението на Плутарх „За славата на Атина“ през 1 век от н.е. Интересен е фактът, че действителното разстояние между мястото на Маратонската битка и Атина е 34,5 км, а не както сегашната дистанция на маратонското бягане – 42,195 км.
7
Къде не може да срещнеш следния текст?
 • Анасонът е едно от най-древните лечебни растения. То е едногодишно растение с 30-60 см високо стъбло. Съцветието е сложен сенник. Цветовете са бели. Плодовете са 3-5 мм дълги, яйцевидни до яйцевидно продълговати. Цъфти през юни-юли.
 
8
Отбележи невярното твърдение. Съчинение разсъждение по научен проблем е вид научен текст, с който:
9
Какво е аргумент?
 • Отбележи вярното твърдение.
10
Подреди правилно елементите от структурата на съчинение разсъждение по научен проблем.
11
Прочети внимателно текста. Кой от дадените отговори не е посочен в него като фактор за дълголетието?
 • Известно е, че колкото по-едро е едно животно, толкова по-дълго живее. Например слоновете могат да дочакат петдесет и седмата си годишнина. Котките пък, от своя страна, се радват на по-дълъг живот от мишките. Хората правят изключение от това правило.
 • Продължителността на живота се определя и от наследствеността. Това важи не само за хората, но и за повечето от останалите живи същества. Ако родителите са дълголетници, то тяхното потомство има големи шансове да доживее до преклонна възраст.
 • Върху продължителността на живота голямо влияние оказва и храненето. Ако животното се храни лошо, слабо е и притежава слаб имунитет, вероятността от заболявания от всякакъв характер и от смърт нараства.
12
От текста може да се направи извод, че:
 • Известно е, че колкото по-едро е едно животно, толкова по-дълго живее. Например слоновете могат да дочакат петдесет и седмата си годишнина. Котките пък, от своя страна, се радват на по-дълъг живот от мишките. Хората правят изключение от това правило.
 • Продължителността на живота се определя и от наследствеността. Това важи не само за хората, но и за повечето от останалите живи същества. Ако родителите са дълголетници, то тяхното потомство има големи шансове да доживее до преклонна възраст.
 • Върху продължителността на живота голямо влияние оказва и храненето. Ако животното се храни лошо, слабо е и притежава слаб имунитет, вероятността от заболявания от всякакъв характер и от смърт нараства.
13
Прочети внимателно текста. Свържи дадените откъси от него с елементите на съчинение разсъждение.
 • Живата и неживата природа са взаимосвързани.
 • Организмите зависят от условията за живот – светлина, топлина, вода, въздух, атмосферно налягане. Освен това всеки организъм е свързан с други организми от своя вид и с организми от други видове. Растенията служат за храна на растителноядните животни, а те – за храна на месоядните животни. Бактерии, вируси и паразити обитават телата на всички организми. След смъртта на организмите останките им се разлагат от гнилостни бактерии и гъби.
 • Така веществата от живата природа се връщат в неживата природа. Кръговратът на веществата продължава вече 4 милиарда години.
14
Попълни празните места с липсващите думи от определението.
15
Научният текст винаги съдържа определени елементи в строго зададена последователност. Подреди изреченията така, че да получиш минивариант на научен текст по проблема за кръстоносните походи.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас на тема „Структура на научния текст. Видове“ ще провериш колко добре познаваш научния текст, неговия строеж (структура) и разновидностите му. Различаваме три вида научен текст – научен текст описание, научен текст повествование и научен текст разсъждение. Често елементи от трите се съчетават в един текст. При научния текст разсъждение се разсъждава, прави се анализ по дадена тема. В хода на разсъжденията се изказва някакво твърдение (теза). Верността на твърдението се защитава чрез аргументи (доказателства). В края на всеки научен текст разсъждение се прави обобщение и извод по темата. Хайде, учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (58)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се