logo

Тест: Начален преговор. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Част от кратките форми на личните местоимения напълно съвпадат с кратките форми на притежателните местоимения и могат да се различат само по контекста, в който са употребени.
2
В кой ред са изброени само възвратни притежателни местоимения?
3
В кой ред са изброени само предлози?
4
Кои думи са наречия?
5
В кое изречение НЕ е допусната грешка при употребата на наречие/предлог?
6
В кои изречения са спазени правилата за правопис при учтива форма?
7
Коя схема отговаря на синтактичната роля на думите в даденото изречение?
  • Страховитото куче изръмжа заплашително.
8
В полето за отговор запиши само местоимението, което отговаря на описанието.
  • Възвратно притежателно местоимение, кратка форма, използва се за ед./мн. ч. и за всички родове.
9
В кой от примерите е допусната граматическа грешка, свързана с употребата на местоимения?
10
Кои от посочените части на изречението са второстепенни?
11
Свържи всяка дума с описанието ѝ.
12
Срещу всяка грешно изписана форма на местоимение запиши вярната.
13
Свържи глагола със спрежението му.
14
Попълни липсващата информация.
15
Свържи знака за подчертаване с тази част на изречението, за която се използва.

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 6. клас за начален преговор ти дава възможност да преговориш наученото през учебната година. Ще тренираш разпознаването на главни и второстепенни части на изречението - подлог, сказуемо, допълнение, определение и обстоятелствено пояснение. Ще затвърдиш уменията си в областта на  правописа и граматичните правила при прилагателните. Освен това ще провериш наясно ли си с видовете местоимения, изучени в 5. клас: лични и възвратни лични, притежателни и възвратни притежателни. А различаваш ли глагол от минало свършено и минало несвършено деятелно причастие? Тестът ще ти помогне с всичко това и още...

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (33)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се