new-logo

Тест: Еднородни части

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Еднородните части са части на простото изречение, които имат една и съща синтактична роля в него и са изразени с една и съща част на речта.
2
Кои части на изречението не могат да бъдат еднородни?
3
В кои изречения няма еднородни части?
4
В даденото изречение има еднородни части.
  • Баба направи лютеница от домати, чушки и моркови.
5
В даденото изречение еднородните части запълват мястото на допълнение.
  • Мелбата се приготвя от сладолед, плодове, ядки и бисквити.
6
В кои изречения еднородните части не са подлози?
7
В кое изречение са употребени еднородни подлози?
8
С каква част на речта са изразени еднородните части в изречението?
  • Първият, вторият и третият получиха награди.
9
В кои изречения е допусната логическа грешка при употребата на еднородни части?
10
В кои примери определенията не са еднородни?
11
В кое изречение няма пунктуационна грешка?
12
В  кои изречения съществителните собствени имена се явяват еднородни подлози?
13
Определи и запиши в празното поле коя от думите/кое от словосъчетанията в изреченията не е еднородна част.
14
Членувай правилно еднородните части в изреченията.
15
С каква част на речта са изразени еднородните части в изречението?
  • "И в няколко дена тайно и полека /  народът порасте на няколко века!" (Ив. Вазов)

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас "Еднородни части" можеш да провериш доколко си силен в знанията си за еднородните части. Както вече знаеш, в едно просто изречение може да има еднородни подлози, еднородни определения, еднородни допълнения и еднородни обстоятелствени пояснения. Еднородни сказуеми не може да има, защото появи ли се второ сказуемо в изречението, то вече става сложно по състав! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (100)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се