logo

Тест: Неопределителни местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред местоименията са неопределителни?
2
На кой ред няма неопределително местоимение?
3
Неопределителните местоимения заместват названия на:
4
Подчертаните местоимения в изречението са неопределителни.
  • В този живот никой нищо даром не ти дава.
5
В текста има пет неопределителни местоимения.
  • Помни, че хората са част от живота ти поради някаква причина – някои от тях са до нас за няколко месеца, други за години, а трети – за цял живот. И в това няма нищо случайно.
6
Колко са неопределителните местоимения в текста?
  • Помни, че хората са част от живота ти поради някаква причина – някои от тях са до нас за няколко месеца, други – за години, а трети – за цял живот. И в това няма нищо случайно.
7
На кой ред бройната форма на съществителното е употребена правилно?
8
На кой ред местоимението е употребено неправилно?
9
На кои редове числителното бройно един (едно) е употребено в смисъл на неопределително местоимение?
10
На кои редове е допусната правописна грешка във формата на неопределителното местоимение?
11
Неопределителните местоимения за количество могат да се членуват.
12
Колко грешки има в текста?
  • Живял едно време в некакво село един момък. Веднъж той тръгнал на пазар. Носел в кошница сто и някулко яйца да ги продаде. Седнал на пазара и зачакал някои да му купи яйцата. Дошъл един купувач, а момъкът му казал, че ако му даде еди колко си пари, ще му продаде яйцата.
13
Попълни подходящото местоимение – някой, някого, на някого, някои.
14
Избери и попълни правилната форма на неопределителното местоимение.
15
Кое е правилното местоимение? Избери и попълни.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 6. клас ще можеш да провериш какво знаеш за неопределителните местоимения. Те са един от деветте вида местоимения в българския език. С тях заместваме названия на неопределени лица, предмети, признаци и числа. Образуват се от формите на въпросителните местоимения, като към тях се добавят ня-, еди-, да е или -годе. Неопределителните местоимения за лица и предмети в м.р. ед.ч. пазят падежни форми за винителен и дателен падеж. Ще имаш възможност да упражниш особеностите на правописа на този вид местоимения в ед.ч. и мн.ч. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се