new-logo

Тест: Глагол. Минало неопределено време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Минало неопределено време е едно от сложните глаголни времена в българския език, което изразява действие, извършено в неопределен момент в миналото, преди да бъде съобщено за него.
2
На кои редове всички глаголни форми са прости?
3
В следното изречение глаголната форма е в минало неопределено време.
  • Не съм те никога избирал на земята.
4
В кое от изреченията глаголът е в минало неопределено време?
5
При минало неопределено време е важно действието, а не резултата от действието.
6
Колко форми за минало неопределено време на глагола има в текста?
  • „Много нещо съм видял, дядо попе, много съм страдал, много ми е патила главата и едно съм разбрал на тоя свят: работа, работа и честност! Дорде не сгреши човек веднъж, дядо попе. Захване ли, греховете се трупат върху него като котки на сирене.“
7
На кой ред няма глагол в минало неопределено време?
8
В изреченията са пропуснати формите на спомагателния глагол съм. Свържи правилно с дадените варианти.
9
В текста има три форми за минало неопределено време.
  •  Младият чифликчия си мислел, че никога не е срещал такива глупаци като тримата селяни.  Но след време младежът си казал:
  • — Има много повече глупаци на този свят, отколкото съм мислел, затова веднага ще се върна и ще се оженя за дъщерята на селянина.
10
На кой ред има правописна грешка във формите на глагола за минало неопределено време?
11
В кое изречение не е допусната грешка в учтивата форма на минало неопределено време?
12
На кой ред глаголната форма е употребена правилно?
13
Превърни подчертаните глаголни форми, които са в минало свършено време, във форми за минало неопределено време.
  • Той проучи всички възможни начини да стигне до пещерата.
  • Учени откриха тайната на безсмъртието.
  • Ти знаеше какво е завещанието на чичо ни.
  • Ние чакахме твърде дълго идването на промяната.
 
14
Попълни пропуснатите глаголни форми в следните изречения.
  • съм пожелал, е направил, се е отказал, е научил
 
15
Преобразувай глаголите в скобите във форми за минало неопределено време и ги попълни в празните полета. Следвай образеца:
  • Ако (обидите) някого, дължите му извинение. - Ако (сте обидили) някого, дължите му извинение.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас "Минало неопределено време" ще провериш и затвърдиш знанията си за едно от деветте глаголни времена в българския език. Както показва названието на това време, действието се извършва в миналото -  в неопределен момент преди момента на говорене. Тук е важен резултатът от действието, който е налице в момента на говоренето - ял-яла съм - действието ядене е извършено преди момента на говорене, но съм сит в момента на говорене като резултат. Формите на минало неопределено време са сложни. Те се образуват от глагола съм, който се спряга в сегашно време, и минало свършено деятелно причастие. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (97)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се