new-logo

Тест: Части на речта. Местоимение

Тест

Това е онлайн упражнение по български език за 6. клас, с което можеш да упражниш всичко научено до момента за местоимението като част на речта. Местоимението е заместваща и изменяема дума. То замества имена и предмети, техните признаци, количество и т.н. Изменя се по род, число и падеж, може и да се членува. Освен това местоимението служи за връзка между простите изречения в състава на сложното. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Местоимението е изменяема част на речта, която замества имената и има свързваща функция в изреченията.
2
На кой ред думите са местоимения?
3
Първото и второто изречение от текста са свързани чрез:
 • Стаята, предназначена за гости, беше малка, весела и спокойна. Тя беше постлана и украсена с тогавашния нехитър и оригинален вкус, който и днес царува в провинциалните градчета.
4
Колко на брой са изучените до шести клас местоимения в дадения текст?
 • Той тичаше тъй бързо, че ако го бяхте видели, ще си помислите, че всеки миг може да излети от дрехите си.
5
Някои местоимения се изменят по падеж.
6
На кой ред местоименията изпълняват роля на подлог в изречението?
7
Свържи правилно изречението с липсващото местоимение.
8
На кой ред местоимението в изречението НЕ е във винителен падеж?
9
В изречението по-долу личните местоимения в Дателен падеж са четири.
 •  На мене ми се струва, че на тебе никой не ти вярва вече. 
10
В дадения текст има 5 лични местоимения и 2 притежателни местоимения.
 • "Ти с въздуха край мене ме обгръщаш,
 • В кръвта ми влязъл, твоят пулс тупти –
 • не те измести никой в тази къща,
 • в която всъщност и не влезе ти."
11
В този текст има две местоимения: едното изпълнява ролята на непряко допълнение, а другото - на определение.
 • „Омръзна ми да бъда все послушна-
 • да слушам и мълча, да бъда в час
 • и само химикалът ми да шушне
 • по бели листи с мастилен глас.“
12
На кой ред всички местоимения са притежателни?
13
Попълни правилно липсващите местоимения в изреченията.
 •  своите, моята, я, тази, аз.
14
Членувай и попълни правилно местоимението в изречението – наш, мой.
15
Постави нужните местоимения.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (29)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се