new-logo

Тест: Деепричастие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Деепричастието е нелична глаголна форма, която не се изменя по лице, число и род.
2
На кой ред откриваш деепричастие?
3
Действието, означено с деепричастието, се извършва от един и същи вършител и едновременно с основното действие в изказването.
4
На кои редове отрицателните форми на деепричастията са написани правилно?
5
В кое от изреченията деепричастието е грешно написано?
6
В следното изречение има пропусната запетая.
 • Представяйки си всички тези картини и мислейки за тях, Анджей разбираше, че го прави, за да не мисли за друго.
7
В кое изречение има пунктуационна грешка?
8
В изречението няма грешка.
 • Тя беше подготвена за изпита, но, влизайки в залата, се уплаши.
9
В кое от изреченията употребеното деепричастие предизвиква логическа двусмислица?
10
В следното изречение деепричастието е употребено неуместно.
 • В Париж той среща млада жена, търсейки и тя любовта.
11
Колко грешки (правописни и пунктуационни) има в текста?
 • Неможейки да продължат пътя си в този дъжд, туристите спрели в близкото село. Опитвайки се да намерят подслон, те почукали на вратата на една къща. Излязъл един старец но, не дочувайки какво го питат, той ги гледал изненадано. После обаче ги поканил да влязат предлагайки им гостоприемството си.
12
От кой от дадените глаголи не може да се образува деепричастие?
13
От дадените глаголи образувай деепричастия, а от деепричастията образувай глаголи. Постави глаголите в основната им форма (сегашно време, 1л. ед.ч.)!
14
Преобразувай  деепричастията в израз, съдържащ като.
 • Старицата вървеше, накуцвайки леко.
 • Ние стояхме до прозореца, гледайки луната.
 • А ти стоеше пред вратата, чакайки да ти отворя.
 • Те опипваха пода, търсейки падналия молив. 
15
Замени подчертаните изрази с деепричастия.
 • Тя танцуваше валс, като объркваше непрекъснато стъпките.
 • Влакът приближаваше гарата, като забавяше скоростта си.
 • Конят пристъпваше внимателно, като носеше тежкия товар.
 • Вятърът разпръсна облаците, като духаше силно.

Описание на теста

Български език

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (174)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се