new-logo

Тест: Деепричастие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Деепричастието е нелична глаголна форма, която не се изменя по лице, число и род.
2
На кой ред има деепричастие?
3
Действието, означено с деепричастието, се извършва от един и същи вършител и едновременно с основното действие.
4
На кои редове отрицателните форми на деепричастията са написани правилно?
5
На кой ред в изречението има грешно написано деепричастие?
6
В следното изречение има пропусната запетая.
 • Представяйки си всички тези картини и мислейки за тях, Анджей разбираше, че го прави, за да не мисли за друго.
7
На кой ред има пунктуационна грешка?
8
В изречението няма грешка.
 • Тя беше подготвена за изпита, но, влизайки в залата, се уплаши.
9
На кой ред деепричастието е употребено неправилно?
10
В следното изречение деепричастието е употребено неуместно.
 • В Париж той среща млада жена, търсейки и тя любовта.
11
Колко грешки има в следния текст?
 • Неможейки да продължат пътя си в този дъжд, туристите спрели в близкото село. Опитвайки се да намерят подслон, те почукали на вратата на една къща. Излязъл един старец но, не дочувайки какво го питат, той ги гледал изненадано. После обаче ги поканил да влязат предлагайки им гостоприемството си.
12
От кой от дадените глаголи не може да се образува деепричастие?
13
От дадените глаголи образувай деепричастия, а от деепричастията  образувай глаголи. Постави глаголите в основната им форма (сегашно време, 1л. ед.ч.)!
14
Преобразувай  деепричастията в израз, съдържащ като.
 • Старицата вървеше, накуцвайки леко.
 • Ние стояхме до прозореца, гледайки луната.
 • А ти стоеше пред вратата, чакайки да ти отворя.
 • Те опипваха пода, търсейки падналия молив. 
15
Замени подчертаните изрази с деепричастия.
 • Тя танцуваше валс, като объркваше непрекъснато стъпките.
 • Влакът приближаваше гарата, като забавяше скоростта си.
 • Конят пристъпваше внимателно, като носеше тежък товар.
 • Вятърът разпръсна облаците, като духаше силно.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас "Деепричастие" ще упражниш наученото за тази нелична глаголна форма. Деепричастието означава признак от действие, което се извършва едновременно с основното действие в изречението и от същия вършител. Този вид причастие има особености на глагола (означава действие) и на наречието. В изречението деепричастието изпълнява роля на обстоятелствено пояснение. С деепричастието обикновено се въвежда обособена част в изречението. То може да се замени с изречение, въведено с като. Отрицателната форма на деепричастието се изписва с частицата не, отделно от него. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (142)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се