new-logo

Тест: Минало страдателно причастие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Минало страдателно причастие е нелична глаголна форма, която обозначава признак на предмет или лице. Този признак е резултат от действие, извършено преди основното в изречението.
2
В кои редове има минало страдателно причастие?
3
В кое от изреченията миналото страдателно причастие не е определение?
4
В кои изречения миналото страдателно причастие е част от сказуемото?
5
Колко минали страдателни причастия са употребени в текста?
  • Младата жена имаше румено и жизнерадостно лице. Беше облечена с късо кадифено палто и обута с груби черни обувки, над които се виждаха плетени чорапи.
6
Каква роля изпълнява миналото страдателно причастие  в изречението?
  • Това става, когато човек е извисен духовно. 
7
Членувай причастията в дадените изречения, като ги свържеш с правилната членна морфема.
8
В кое словосъчетание няма минало страдателно причастие?
9
В даденото изречение има едно минало страдателно причастие, запълващо мястото на определение.
  • Беше фин човек с извисен дух, който не познаваше компромиса.
10
В кой ред не е допусната правописна грешка?
11
В кое изречение е допусната правописна грешка?
12
В кое изречение няма минало страдателно причастие?
13
Каква синтактична роля в изречението изпълнява подчертаното словосъчетание?
  • Ти не си родена за слугиня, а за господарка.
14
Образувай и попълни формата за минало страдателно причастие в м.р. ед.ч. на дадените глаголи.
15
Образувай минало страдателно причастие от дадените глаголи и попълни причастието  в следните фразеологични изрази.

Описание на теста

В онлайн теста по български език за 6. клас "Минало страдателно причастие" може да приложиш знанията си за този вид причастие. Минало страдателно причастие е нелична глаголна форма, която означава признак на предмет/лице, който е резултат от действие, приключило преди основното действие в изречението. Образува се най-често с наставка -н, която замества окончанието -х на глаголите в минало свършено време . Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (105)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се