logo

Тест: Начален преговор. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Понятията „тема“ и „подтема“ са синоними.
2
Понятията „тема“ и „подтема“ са антоними.
3
Антоним на думата „осветявам“ е:
4
Синоним на думата „терен“ е:
5
В коя дума НЯМА непостоянно Ъ?
6
В коя дума има подвижно Ъ?
7
В кой ред е посочено граматичното значение на думата „комбинация“?
8
В кой ред е посочено речниковото значение на думата „комбинация“?
9
Коя е темата на текста?
10
Кои са видовете морфеми в българската граматика?
11
Свържи въпроса с типа текст, към който се отнася.
12
В полето за отговор запиши термина, за който се отнася даденото определение.
  • Конкретното обкръжение на някоя дума; словосъчетание, с което се свързва дадена дума и така проявява конкретното си значение в текста.
13
Свържи всяка от морфемите в думата „надписите“ с вида ѝ.
14
Попълни липсващите термини, за да получиш вярно твърдение.
15
Свържи всяка двойка думи с описанието ѝ.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 6. клас ще преговориш и затвърдиш знанията си относно видовете текст (описание, повествование, разсъждение), тема и подтема на текста, речниково и граматично значение на думата, морфемен строеж, звукови промени при Ъ. Наясно ли си кои думи са многозначни и какво е "контекст"? А каква е разликата между подвижно Ъ и непостоянно Ъ? Умееш ли да работиш с омоними, антоними и синоними? Хайде, направи теста, за да преговориш и затвърдиш знанията си!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (40)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се