logo

Тест: Променливо Я

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред думата не съдържа променливо Я?
2
В изречението е допусната една правописна грешка.
  • Змеят лапал цяли печени зайци на един залък, а Хитър Петър едва смогнал да изяде един.
3
В кои редове са допуснати грешки?
4
В следните думи Я преминава в Е заради промяна на ударението.
  • вятър - ветровит; пясък - песъчлив; тяло - телесен
5
В следните думи Я преминава в Е заради наличие на съгласни ч, ш, ж, й в следващата сричка.
  • бряг - безбрежен, сянка - сенчест, грях - грешен, лях - лейка
6
В кои от примерите Я НЕ преминава в Е заради следваща мека сричка, а само поради отместване на ударението?
7
Изразът "голем смех"  е неправилен, защото в "голям"  и в "смях"  Я е под ударение, думите съдържат променливо Я и не може да се пише и произнася като Е.
8
На кои редове има грешки?
9
В следните изречения подчертаните изрази са написани грешно.
  • Аз съм врел и кипел в тия работи, че ги разбирам.
  • Капитан Зингер започна да дрънка едни вряли- некипяли.
10
На кой ред изразът е написан грешно?
11
В кое от съществителните собствени имена има отклонение от правилото за променливо Я?
12
На кой ред има грешка?
13
В празното поле запиши думите, от които са образувани дадените съществителни собствени имена. Използвай образеца.
14
Избери и попълни вярната от двете думи в дадените изречения.
15
Запиши думата, показваща значението на даденото словосъчетание. Следвай образеца.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас "Променливо Я" ще провериш знанията си относно правописното правило за писане на Я и Е в различни форми на думите. Вече знаеш, че при определени условия в някои думи Я преминава в Е. Тези условия са няколко: когато Я попадне пред мека сричка; когато се промени ударението от Я върху друга гласна в думата; когато Я се намира пред сричка, съдържаща някоя от съгласните Ж, Ч, Ш, Й. Добре е да знаеш правилото за променливо Я, за да не допускаш грешки в писмената и в устната реч. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се