logo

Тест: Части на речта. Междуметие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Междуметието е неизменяема част на речта, с която изразяваме чувства и емоции или звуци от заобикалящия ни свят.
2
Кой ред съдържа междуметия?
3
В изречението има само междуметие за звукоподражание.
  • Леле, ама не си ли чувал, че нещо вика нощем "бух-бух"!
4
В дадения текст има три междуметия.
  • Бай Ганьо завъртя бързо ръце, за да изрази колелото на парахода: „Тупа-лупа, тупа-лупа, фюуу“ – и бай Ганьо изсвири с уста.
5
В кои изречения са допуснати пунктуационни грешки, свързани с употребата на междуметия?
6
В кое изречение не е допусната правописна грешка при употребата на междуметията?
7
Колко на брой междуметия има в дадения текст?
  • Имахме в нашата група един врабец, викахме му Пиук, защото той по цял ден хвъркаше и съчиняваше песнички, като си тананикаше: - Пиук, пиук, песента ми започва оттук! Или пък:  - Пиук, пиук, песента ми завършва дотук!
  • (Йордан Радичков)
8
В кое изречение има междуметие за възклицание?
9
Свържи  междуметията и съответните морфеми, така че да се получат смислени думи.
10
В дадения текст има четири звукоподражателни междуметия.
  • Една зимна сутрин стана нещо необичайно. Някой потропа по стъклото на прозореца:
  • – Чук-чук-чук!
  • Малка птичка с ранено крилце беше кацнала на перваза и ни молеше за помощ.
  • – Божичко, съвсем е премръзнала! – възкликна баба.
  • – Олеле, миличкото, сигурно много го боли! – натъжи се сестра ми.
  • – Чик-чирик, чик-чирик! – каза птичката и се успокои. Разбра, че е попаднала при приятели.
11
В кое от изреченията няма междуметие?
12
Кое от дадените твърдения е невярно?
13
Запиши междуметията, от които са образувани дадените глаголи.
14
От дадените междуметия образувай съществителни имена, назоваващи животни. Следвай образеца.
15
Като имаш предвид сказуемите в дадените изречения, попълни с подходящи междуметия.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас "Междуметие" ще разбереш колко добри са познанията ти за тази част на речта. Междуметията не участват в синтактичния строеж на изречението. Те само изразяват отношението ни към информацията, която даваме с изречението, или предават звуци от заобикалящата ни среда. С някои междуметия могат да се образуват други части на речта – съществителни или глаголи. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (92)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се