logo

Тест: Сегашно деятелно причастие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Причастията са нелични глаголни форми, които нямат лице, но имат време, род и число.
2
Сегашно деятелно причастие се използва за изразяване на признак, породен от действие, което протича отделно от основното глаголно действие в изречението.
3
В кое от изреченията е употребено сегашно деятелно причастие?
4
Думите от кой ред не са сегашни деятелни причастия?
5
На кои редове е употребено сегашно деятелно причастие?
6
В кое изречение сегашното деятелно причастие не изпълнява ролята на определение?
7
В кое от изреченията сегашното деятелно причастие се намира зад думата, която пояснява?
8
В кое изречение е допусната грешка при членуването на причастието?
9
Колко сегашни деятелни причастия има в текста?
  • „Един автомобил блестящ, по витото шосе летящ с бързината на стрела, настигна стара селска някаква кола. Спокойно влачеха я двата вола, тътрейки тежкия товар. Подвикваше им коларят стар. [...] Изсвири страшно гордата машина на колата, бавно вървяща, да й стори път. [ ... ] Упоен от бързина и от бензин, носещ там някой важен господин, присмя се автомобилът на бедната кола селяшка - такава груба, бавна и просташка.“
10
В кой ред и от двата глагола могат да се образуват сегашни деятелни причастия?
11
В кои изречения са допуснати грешки в правописа на сегашното деятелно причастие?
12
В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
13
Образувай сегашно деятелно причастие от глаголите в дадените словосъчетания.
14
Свържи изреченията, които са еднакви по смисъл.
15
Коя от думите е сегашно деятелно причастие – горещ  или горящ? В полето за отговор запиши само нея.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас на тема "Сегашно деятелно причастие‘" ще можеш да упражниш наученото за причастията като глаголни форми и по-конкретно наученото за този вид причастие. Сегашно деятелно причастие се отличава от другите видове причастия по своята форма, която завършва на -щ. С него се обозначава признак на предмет или лице, който е резултат от някакво действие, протичащо заедно с основното действие в изказването. Сегашно деятелно причастие се изменя по род и число. Отрицателната частица "не" се пише слято с него. В изречението то изпълнява предимно роля на определение. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се