new-logo

Тест: Сегашно деятелно причастие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Причастията са нелични глаголни форми, които нямат лице, но имат време, род и число.
2
Сегашно деятелно причастие се използва за изразяване на признак, породен от действие, което протича отделно от основното глаголно действие в изречението.
3
На кой ред има сегашно деятелно причастие?
4
На кой ред думите НЕ са сегашно деятелно причастие?
5
На кои редове е употребено сегашно деятелно причастие?
6
На кой ред сегашното деятелно причастие НЕ изпълнява ролята на определение?
7
В кое от изреченията сегашното деятелно причастие е обособено?
8
В кое изречение има грешка при членуването на причастието?
9
Колко на брой сегашни деятелни причастия има в текста?
  • „Един автомобил блестящ, по витото шосе летящ с бързината на стрела, настигна стара селска някаква кола. Спокойно влачеха я двата вола, тътрейки тежкия товар. Подвикваше им коларят стар. ... Изсвири страшно гордата машина на  колата, бавно вървяща, да й стори път. ... Упоен от бързина и от бензин, носещ там някой важен господин, присмя се автомобилът на бедната кола селяшка - такава груба, бавна и просташка.“
10
В кой ред от всички глаголи могат да се образуват сегашни деятелни причастия?
11
В кое изречение е допусната правописна грешка?
12
На кой ред има пунктуационна грешка?
13
Образувай сегашно деятелно причастие от глаголите в дадените словосъчетания.
14
Свържи изреченията, които са еднакви по смисъл.
15
Коя от думите е сегашно деятелно причастие – горещ  или горящ?

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас на тема "Сегашно деятелно причастие‘" ще можеш да упражниш наученото за причастията като глаголни форми и конкретно за този вид. Сегашно деятелно причастие се отличава от другите видове причастия по своята форма, която завършва на -щ. С него се обозначава признак на предмет или лице, който е резултат от някакво действие, протичащо заедно с основното действие в изречението. Сегашно деятелно причастие се изменя по род и число. Отрицателната частица не се пише слято с него. В изречението то изпълнява предимно роля на определение. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (142)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се