logo

Тест: Отрицателни и обобщителни местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С отрицателните местоимения се отрича съществуването на лица, предмети, признаци и количества, а с обобщителните се обобщават лица, предмети, техните признаци и количества.
2
На кой ред липсва израз с отрицателно местоимение?
3
В следното изречение са употребени четири форми на отрицателното местоимение (с повторенията).
  • Никой никого не може да загуби, защото никой на никого не принадлежи.
4
Кои редове съдържат обобщителни местоимения?
5
На кой ред има необичайна за теб форма на обобщително местоимение?
6
Свържи изречението с подходящото местоимение.
7
На кой ред отрицателното местоимение е написано грешно?
8
На кой ред местоимението запълва мястото на непряко допълнение в изречението?
9
Обобщителните местоимения за количество се изменят по род и число и се членуват.
10
Кои местоимения са пропуснати в изреченията? Свържи всяко от изреченията с липсващото местоимение.
11
На кои редове има грешки при употребата на местоименията?
12
На кой ред обобщителното местоимение е членувано правилно?
13
Попълни пропуснатите местоимения в пословиците. Използвай формите никого, нищо, никому, никой, всеки.
14
Постави подходящо обобщително местоимение.
15
Попълни в празното поле правилната форма на отрицателно местоимение, като се съобразиш с контекста и синтактичната роля на местоимението.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас "Отрицателни и обобщителни местоимения" имаш възможност да приложиш знанията си за тези видове местоимения при решаването на задачите. Отрицателните и обобщителните местоимения се образуват от въпросителните местоимения с помощта на представки. Нужно е да помниш, че отрицателните и обобщителните местоимения за лица в м.р. пазят падежни форми. Това ще ти помогне да ги употребяваш правилно в речта си. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се