new-logo

Тест: Видове сложни изречения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Връзките между простите изречения в състава на сложното са два вида. Отбележи кои са те.
2
Сложните изречения се делят на три вида – съчинени, съставни, смесени.
3
Кое сложно изречение се състои от три прости?
4
В следното сложно изречение има четири прости изречения, свързани безсъюзно.
  • Той плаче, той е отчаян, зрителите преживяват страданията му, те също плачат.
5
На кой ред изречението е сложно съчинено?
6
Кои от изреченията не са сложни съчинени?
7
Даденото изречение е сложно съставно.
  • Жената се уплашила, когато видяла падналото дете.
8
Свържи всяко изречение с вида му.
9
Смесено е сложно изречение, в което се комбинират съчинителни и подчинителни връзки.
10
Даденото сложно изречение е правилно пунктуационно оформено.
  • Станах и отидох в кухнята, където заварих брат ми.
11
Даденото изречение е сложно смесено.
  • Когато видял, че няма спасени, той решил да отиде в някоя друга земя, където трудът се цени повече и където човешката справедливост е по-голяма.
12
Кои съюзи са изпуснати в изреченията? Свържи правилно.
13
Попълни пропуснатите съюзи в текста.
  • но, че, което
14
Какъв е максималният брой прости изречения, на които може да се раздели текстът?
  • Дошли градинари и засели семена от разни овошки. За половин час дървесата порасли, разлистили се, цъфнали, вързали плодове и плодовете узрели. 
15
Свържи простите изречения в сложни, като използваш съюзите но, и, че, а.
  • Отначало всичко го увличало толкова силно.  Той забравил миналото си.
  • Рицарят се огледал. Не видял никого.
  • Той отрязал въжетата. Счупил веригата.
  • Още дълго управлявал Безстрашният рицар оная земя. След него наследил престола синът му.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас "Видове сложни изречения" ще приложиш на практика наученото за сложното изречение. Знаеш, че сложните изречения съдържат две или повече сказуеми, т.е. две или повече прости изречения. Ако простите изречения са относително самостойни и са свързани безсъюзно или със съчинителен съюз, сложното изречение е съчинено. Ако в сложното изречение има едно главно и подчинени на него изречения, които не могат да съществуват самостоятелно, то е съставно. Пак там: Липсва пояснение какво представлява сложното смесено изречение. Ако в сложното изречение има съчинително и подчинително свързани изречения, то това изречение е сложно смесено. Учи и се забавлявай! :)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (47)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се