new-logo

Тест: Видове сложни изречения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Връзките между простите изречения в състава на сложното са два вида. Отбележи кои са те.
2
Сложните изречения се делят на три вида – съчинени, съставни, смесени.
3
В кое сложно изречение има три прости?
4
В следното сложно изречение има четири прости изречения, свързани безсъюзно.
  • Той плаче, той е отчаян, зрителите преживяват страданията му, те също плачат.
5
На кой ред изречението е сложно съчинено?
6
На кои редове изреченията НЕ са сложни съчинени?
7
Следното изречение е сложно съставно.
  • Жената се уплашила, когато видяла падналото дете.
8
Какви са следните изречения? Свържи правилно.
9
Смесено е сложно изречение, в което се комбинират съчинителни и подчинителни връзки.
10
В следното изречение запетаята е поставена правилно.
  • Станах и отидох в кухнята, където заварих брат ми.
11
Даденото сложно изречение е сложно смесено.
  • Когато видял, че няма спасени, той решил да отиде в някоя друга земя, където трудът се цени повече, където човешката справедливост е по-голяма, та дано там сполучи.
12
Кои съюзи са изпуснати в изреченията? Свържи правилно.
13
Попълни пропуснатите съюзи в текста но, че, което.
14
На колко прости изречения може да се раздели следният текст?
  • Дошли градинари и засели семена от разни овошки. За половин час дървесата порасли, разлистили се, цъфнали, вързали плодове и плодовете узрели. 
15
Свържи простите изречения в сложни, като използваш съюзите: но, и, че, а.
  • Отначало всичко го увличало толкова силно.  Той забравил миналото си.
  • Рицарят се огледал. Не видял никого.
  • Той отрязал въжетата. Счупил веригата.
  • Още дълго управлявал Безстрашният рицар оная земя. След него наследил престола синът му.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас "Видове сложни изречения" ще приложиш наученото за сложното изречение. Знаеш, че сложните изречения съдържат две или повече сказуеми, т.е. две или повече прости изречения. Ако простите изречения са относително самостойни и са свързани безсъюзно или със съчинителен съюз, сложното изречение е съчинено. Ако в сложното изречение има едно главно и подчинени на него изречения, които не могат да съществуват самостоятелно, то е съставно. Учи и се забавлявай! :)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (38)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се