new-logo

Тест: Как да интерпретираме лирическа творба?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Тълкуването на лирическа творба не бива да започва от заглавието.
2
При тълкуването на лирическата творба са важни нагласата и впечатленията, които създават заглавието, подзаглавието и епиграфът.
3
При тълкуването на лирическата творба е важно да се коментират особеностите на композицията на текста.
4
При тълкуването на лирическа творба не е необходимо да се обръща внимание на експресивните образи в текста.
5
Докато се създава интерпретативното съчинение е много важно да се формулира:
6
Начинът, по който са организирани стиховете в лирическата творба, се нарича:
7
Какво се постига с повторението на еднакви стихове в лирическата творба?
8
При интерпретирането на лирическа творба е много важно да се обърне внимание на:
9
Посочи верните отговори.
  • В лирическите творби от голямо значение е контрастът. Много е важно да се коментират неговите:
10
Как се нарича повторението на звуците "г" и "р" в цитата
  • "Гарванът грачи грозно, зловещо"
  • от "Обесването на Васил Левски" на Ботев?
11
Пример за коя стилистична фигура се откроява в цитата от "Хаджи Димитър" на Христо Ботев?
  • "Настане вечер – месец изгрее,
  • звезди обсипят сводът небесен;"
12
Определи вида на римата в цитата от стихотворението "Да бъде ден!" на Смирненски.
  • "В димящите развалини
  • безокий демон на войната
  • развял е хищно знамената
  • и меч въз меч безспир звъни."
13
Подреди елементите на итерпретативното съчинение.
14
Довърши изречението.
  • Строфа в края на творбата, в която е изразено основното послание, се нарича:
15
Свържи правилно.

Описание на теста

С онлайн теста по литература за 12. клас "Как да интерпретираме лирическа творба?" ще упражниш натрупаните знания за създаването на този вид интерпретативен текст и ще си припомниш някои важни понятия. При тълкуването на литературния текст е важно да се обърне внимание на нагласата и впечатлението, които създават заглавието, подзаглавието и епиграфът. Необходимо е да се формулира основният проблем, да се назоват експресивните образи. Трябва да се разгледат композицията на текста и употребените стилистични средства. Провери какво знаеш, упражни се и покажи отлични умения за създаване на интерпретативно съчинение на матурата!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се