Упражнение: Анализ на стихотворението "Завод". Никола Вапцаров


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението "Завод". Никола Вапцаров" ще провериш наученото за стихотворението "Завод" на Вапцаров и ще упражниш умението си да анализираш и тълкуваш творчеството му. В стихотворението "Завод" заводът е видян в неговия истински облик - той смазва човека и създава усещане за застой и угнетеност. Заводът ограничава и изолира работника, а на тясното му пространство е противопоставен външния свят. Човекът, от своя страна, приема за съвсем естествена тази затвореност... Слънцето символизира надеждата, че утрото ще бъде по-добро и ще принадлежи на хората. Упражнявай се, учи и покажи отлични знания в час по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Стихотворението "завод" не е включено в стихосбирката на Вапцаров "Моторни песни".
5т. 2. Заводът е назован още в третия стих на едноименната творба на Вапцаров.
5т. 3. Заводът сплотява работниците и освобождава човека.
5т. 4. Човекът приема за съвсем естествена своята затвореност в завода.
5т. 5. Стихотворението "Завод" е драматично, но и оптимистично.
6т. 6. В стихотворението "Завод" на Вапцаров работата е видяна като:
6т. 7. Акцентът в стихотворението "Завод" на Вапцаров е поставен върху:
6т. 8. Посочи верните отговори.
  • Кои глаголи в стихотворението "Завод" на Вапцаров създават усещане за напрегнатост?
6т. 9. Попълни празните полета с подходящите думи.
  • почивката, машината, облекчи, освободи, здравата, скъсаната
6т. 10. Посочи верните отговори.
  • Какъв е светът, представен в стихотворението "Завод" на Вапцаров?
6т. 11. На тясното пространство в завода от едноименната Вапцарова творба е противопоставен:
6т. 12. Посочи неверния отговор.
  • Кои са опозиционните двойки в стихотворението "Завод" на Вапцаров?
11т. 13. Довърши изречението.
  • В началото творбата на Вапцаров "Завод" е оформена като...
11т. 14. Попълни празните места.
11т. 15. Подреди стиховете.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!