Упражнение: Анализ на стихотворението "Юноша". Христо Смирненски


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението "Юноша". Христо Смирненски" ще упражниш анализирането и тълкуването на поезията на Смирненски. "Юноша" е изповед, в която лирическият герой отправя питане за живота, за смисъла в него и за драматичността му. Младият герой осъзнава, че светът е несправедливо устроен и вярва във възможната промяна. Разбери какви символи е вплел Смирненски в стихотворението, упражнявай се, учи и покажи отлични знания в час по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С думата "юноша" се назовават децата.
5т. 2. Стихотворението "Юноша" представлява монолог.
5т. 3. Пролетта е символ на живота и новото начало.
5т. 4. Стихотворението "Юноша" е написано в Ти-форма.
5т. 5. Как са описани хората в поезията на Смирненски?
6т. 6. Посочи верните отговори. Аз-ът в стихотворението "Юноша" на Христо Смирненски:
6т. 7. В стихотворението "Юноша" чрез строфата
  • "Но не пролет и химн покрай мен прозвъни,
  • не поръси ме ябълков цвят:
  • пред раззинали бездни до черни стени
  • окова ме злодей непознат."
  • младият човек осъзнава:
6т. 8. Символ на какво е "Златния телец"?
6т. 9. Посочи невярното твърдение. В монолога на младия човек в стихотворението "Юноша" се представя питане за:
6т. 10. Посочи верните отговори.
  • Лирическият герой в "Юноша" е млад и от позицията на младостта си иска:
6т. 11. Лирическият Аз в стихотворението "Юноша" се причислява към всички онези хора, с които споделя:
6т. 12. Постави подходящите думи в празните полета.
  • отрицанието, строежа, неизвестното, яснотата, структурата, осъзнатото
 
11т. 13. Допълни изречението с правилната дума.
11т. 14. Попълни празните места.
11т. 15. Подреди строфата.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!